Tren deg til et lengre liv

Mangel på fysisk aktivitet er like farlig som å røyke, viser ny forskning. Her kan du se hvorfor sofaen kan ta livet av deg og hvordan du unngår å bli en del av denne triste statistikken.

7. desember 2015 av I FORM

Mosjon virker slankende og gir overskudd i hverdagen. Det er også andre og mer alvorlige argumenter for at du bør mosjonere: Forskning viser nemlig at så godt som hver tiende nordmann dør av mangel på fysisk aktivitet. Hvis du mer eller mindre permanent parkerer deg i sofaen er det nesten like helseskadelig som å røyke.

– Mangel på fysisk aktivitet er ansvarlig for et like stort antall dødsfall som røyking. Kan vi få folk til å bevege seg mer, så har vi kommet langt i å hindre for tidlige dødsfall, sier Ulf Ekelund, professor i helse og fysisk aktivitet.

Han er norsk representant i det internasjonalt forskerteamet, Global Observatory for Physical Activity, som studerer hvordan mosjon påvirker helsen. De har nettopp utgitt data fra hele verden om temaet. Informasjonen vises i et interaktivt kart, som du kan se her: .

Norge og Sverige på bunn

Kartet viser at sammenlagt dør ni prosent av verdens befolkning av mangel på fysisk aktivitet. Alle landene i Norden ligger på den gale siden av gjennomsnittet.

Best an ligger danskene. Her tilskrives 9,4 prosent av alle dødsfall mangel på fysisk aktivitet. Finland ligger like etter med et tilsvarende tall på 10,1 prosent, mens Norge og Sverige deler den nordiske sisteplassen. Her er 11,8 prosent av alle dødsfall relatert til mangel på fysisk aktivitet.

Slik fremmer aktivitet god helse

Når man mosjoner, skjer det en rekke helsefremmende positive endringer i kroppen. Dette er forklaringen på at fysisk aktive levere lenger enn sofagrisene, som risikerer en tidligere død.

– Fysisk aktivitet har en rekke helsefordeler: Det øker insulinfølsomheten og senker blodtrykket. Høyt blodtrykk er nemlig den hyppigste dødsårsaken i verden, fordi det er relatert til hjerte-karsykdommer, sier Ulf Ekelund og fortsetter:

– Mosjon påvirker også lipidene – fettet – i blodet, som vi også relaterer til hjerte-karsykdom.
Sammenhengen mellom manglende fysisk aktivitet og en rekke kreftsykdommer er også tydelig. Mosjon reduserer risikoen for mange av disse, for eksempel brystkreft.

Du behøver ikke å bli treningsfanatiker, løpe maraton eller slenge deg på triatlonbølgen for å få glede av de helsefremmende fordelene ved å mosjonere. Langt mindre er nemlig mer enn nok.

– Helseanbefalingene i de fleste nordiske landene er 150 minutters aktivitet med moderat intensitet per uke, og for eksempel rask gange teller også som fysisk aktivitet, sier Ulf Ekelund.

Slik klarer de nordiske landene seg

* 9,4 prosent av alle dødsfall i Danmark er relatert til mangel på fysisk aktivitet

* 10,1 prosent av alle dødsfall i Finland er relatert til mangel på fysisk aktivitet

* 11,8 prosent av alle dødsfall i Sverige er relatert til mangel på fysisk aktivitet

* 11,8 prosent av alle dødsfall i Norge er relatert til mangel på fysisk aktivitet

 

Nå målet ditt i 2018!

Kanskje du er interessert i...