Kjenn de 3 "FETE" tallene

Man kan avgjøre fettinnholdet i matvarer på flere måter, og det kan virke ganske forvirrende. Kjenn de mest vanlige, så vet du hvordan du skal tolke tallene.

5. mai 2009 av I FORM-redaksjonen

Vektprosent er den mest simple enheten. Det vil si antall gram fett i en vare pr. 100 g. En vare med 20 g fett pr. 100 g har en vektprosent på 20 %. Enkelt og greit.

Fettprosenten i ost angis som prosent fett av tørrstoffinnholdet i osten (f.eks. 45+). Det gir en høyere fettprosent enn vekprosent. Nå angis også vektprosenten i og med at det selger bedre med et lavere tall.

Fettenergiprosenten angir hvor stor del av det samlede energiinnholdet i varen som kommer fra fett. Dette er det beste målet for hvor fettfattig eller -rik en vare er.

Nå målet ditt i 2020!

Kanskje du er interessert i...

Hvilke sunne råd sliter du mest med å følge?


I FORM anbefaler