Hvor avhengig er du?

Svar - ærlig - på disse spørsmålene og se hvor avhengig du reelt er av nikotin.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hvor lang tid går det fra du våkner til du tar den første røyken?

Har du vanskelig for å la være med å røyke der det er forbudt?

Hvilken røyk er vanskeligst å unnvære?

Hvor mange sigaretter røyker du daglig?

Røyker du mer tidlig på dagen enn resten av døgnet?

Røyker du når du er syk eller sengeliggende?

Nå målet ditt i 2019!

Kanskje du er interessert i...

I FORM anbefaler