Smilende kvinne med tegnet glorie og englevinger.

"Moralen min er nok litt bedre enn de fleste andres", tenker du ifølge en ny undersøkelse. Det komiske er at vi alle tenker slik ...

© iStock

Her tror du at moralen din er bedre enn andres

Og vi andre tenker akkurat det samme om oss selv ...

8. april 2017 av Inge Eriksen

Hånda på hjertet - synes du at du har en bedre moral enn oss andre? Svarer du ja, så er du helt normal, for det synes nemlig de fleste av oss om oss selv. 

For det er jo alle andre som kjører for fort, er utro, jukser i spill, bruker svart arbeidskraft og snur det blinde øyet til når en fremmed trenger hjelp. Det kunne du aldri funnet på. ...

Mer troverdig og høyere moral

Det er en studie fra University of London, som har undersøkt folks oppfattelse av 30 ulike personlighetstrekk hos hos dem selv og andre. 

Generelt har vi mennesker en tendens til å tenke godt om oss selv i forhold til andre. Dette ble bekreftet i studien, og moaraloppfattelsen skilte seg speseilt ut. For stort sett alle var overbeviste om at de var mer lojale, mer troverdige og hadde en høyere moral enn andre. 

Og hva så? Tenker du kanskje. Hva er galt med at jeg føler meg litt bedre enn jeg egentlig er? 

Tjaaa, ironisk nok kan en av ulempene ved å sette sin egen moral høyt være at du av og dil kan ha en tendens til å gjøre noe umoralsk og mene at det "har du lov til" fordi du generelt oppfører deg ordentlig. Dette er bekreftet i en annen undersøkelse. 

Beskytter deg mot å bli snytt

Motsatt kan en høy troverdighetsoppfattelse av deg selv, bidra til å beskytte deg. For hvis du tror at andre er mindre troverdige, møter du dem med en viss skepsis, noe som reduserer sannsynlighete for at du blir offer for løgner og lureri. 

Studien er offentliggjort i tidsskriftet Social Psychological and Personality Sciences. 

Nå målet ditt i 2020!

Kanskje du er interessert i...

I FORM anbefaler