Kalorikalkulator – Hvor mange kalorier trenger jeg?

Prøv vår gratis kalorikalkulator som gjør det lett å få oversikt over daglig kaloribehov. Du kan også regne ut hvor mange kalorier du skal ha per dag hvis du vil gå ned i vekt.

Regn ut kaloribehovet med I FORMs kalorikalkulator – gratis

KALORIKALKULATOR Hvor mange kalorier trenger jeg hver dag? Regn det ut i I FORMs kalorikalklulator - gratis!

Det varierer veldig hvor mange kalorier vi har behov for hver dag for å holde vekta stabil og kroppen i gang, siden kaloribehovet påvirkes av både vekt, kjønn, alder og aktivitetsnivå. Med kalorikalkulatoren vår ser du hvor mange kalorier akkurat du skal ha per dag.

Du kan regne ut dagsbehovet for kalorier hvis du bare vil holde din nåværende vekt. Men du kan også velge å sjekke hvor mange kalorier du skal ha per dag hvis du skal gå ned i vekt (eller legge på deg). Tast inn hvor mange kilo du har lyst til å veie, høyde og hvor fort du vil gå ned, og så regner vi ut dagsbehovet for kalorier.

Her kan du regne ut hvor mange kalorier du trenger hver dag med I FORMs

KALORIKALKULATORhvor mange kalorier om dagen?

Beregn nødvendig kaloribehov

Vil du helst gå ned i vekt - eller legge på deg?

En MATPLAN som passer til ditt kaloribehov

MATPLAN til ditt kaloribehov - kalorikalkulator

Vil du gå ned i vekt? Prøv en av I FORMs matplaner. Vi har lagd fire matplaner som er superenkle å følge. Bruk kalorikalkulatoren til å regne ut hvor mange kalorier du trenger, og velg denmatplanen som passer best for deg.
Les alt om I FORMs matplaner for vekttap

Hjelp til I FORMs gratis kalorikalkulator

Hvor aktiv er jeg - hva skal jeg velge her i kalorikalkulatoren?

I vår kalorikalkulator skal du velge hvor aktiv du er - både på jobb og i fritiden. Det skyldes at aktivitetsnivået ditt har stor betydning for hvor mange kalorier du trenger i løpet av dagen.

Her er en oversikt over hva de forskjellige aktivitetsnivåene i vår kalorikalkulator innebærer:

 • Meget lite aktiv: For eksempel hvis du er sengeliggende eller sitter i rullestol, og ikke foretar noen "unødvendige gåturer" eller annen bevegelse i fritiden, skal du velge denne muligheten i vår kalorikalkulator.

 • Litt aktiv: Du har stillesittende arbeid med bare litt bevegelse. I fritiden trener du lett maks to ganger i uka, og du har litt vanlige hverdagsaktiviteter.

 • Ganske aktiv: Du har lettere industrielt arbeid. I fritiden trener du fysisk anstrengdene to ganger i uka, og du har hverdagsaktiviteter i tillegg.

 • Aktiv: Du har en fysisk krevende jobb, der du beveger deg mye. Du trener fysisk anstrengende minst to ganger i uka på fritiden.

 • Meget aktiv: Du har en tungt fysisk jobb. I fritiden trener du hardt minst fire ganger i uka.

Kan man bruke I FORMs kalorikalkulator til barn?

Vår kalorikalkulator er beregnet for voksne. Formlene til barn avviker noe fra de formlene som danner grunnlaget for beregningen i vår kalorikalkulator. Årsaken er først og fremst forskjeller i kroppens sammensetning. Barn er som regel slankere enn voksne, og selve hvilestoffskiftet hos barn er høyere fordi de vokser. Barn har altså et større kaloribehov enn voksne sett i forhold til størrelse, vekt og aktivitetsnivå.

Du kan imidlertid bruke kalorikalkulatoren vår til å få en pekepinn om barnets kaloribehov hvis du legger til 10 prosent på resultatet (gang resultatet for det daglige kaloribehovet med 1,1).

Er du bekymret for om barnet ditt veier for lite, for mye eller ikke vokser nok, skal du imidlertid alltid gå til legen.

Eksempel med kalorikalkulator - barn:

En gutt på 10 som veier 42 kilo, er ganske aktiv på skolen og aktiv i fritiden har et omtrentlig kaloribehov på (2527 kcal x 1,1) 2780 kalorier om dagen.

Kan man bruke I FORMs kalorikalkulator til tenåringer?

Akkurat som for de yngre barna, gjelder det at vår kalorikalkulator er lagd for voksne. Så lenge tenåringen vokser, vil kalorikalkulatoren underestimere en tenårings reelle kaloribehov fordi de trenger ekstra kalorier når de vokser.

Tenåringer vokser ofte i rykk og napp, så det er vanskelig å si noe generelt om hvordan tenåringers kaloribehov er i forhold til voksnes. Men hvis du bruker vår kalorikalkulator, så legg til 10-20 prosent på resultatet for en tenåring når han eller hun vokser mest (gang det daglige kaloribehovet fra vår kalorikalkulator med 1,1 eller 1,2)

Hvordan regner vi ut ditt kaloribehov med I FORMs kalorikalkulator?

I FORMs kalorikalkulator tar utgangspunkt i de offisielle beregningsmodellene, som er definert i de nordiske næringsanbefalingene.

Her har forskere lagd vitenskapelige målinger av en svært stor gruppe forskjellige menneskers hvilkestoffskifte. Basert på disse målingene har forskerne lagd en rekke formler for å regne ut vårt gjennomsnittlige kaloribehov - ut fra alder, kjønn og vekt.

De har også målt hvordan folks kaloribehov øker når de er fysisk aktive. Dette har ersultert i en rekke såkalte PAL-faktorer. En PAL-faktor er et tall som man ganger hvilekaloribehovet med for å regne ut det samlede kaloribehovet.

Hvis du for eksempel har en stillesittende jobb, men er ganske aktiv i fritiden, ganger vi hvilekaloribehovet med PAL-faktor på cirka 1,6 for å få ditt reelle kaloribehov.

Begge elementene i vår kaloriberegner (altså hvilekaloribehov og PAL-faktorer) er gjennomsnittstall. Ettersom ingen mennesker er like, vil kanskje ikke det kaloribehovet vvi regner ut passe 100 prosent for deg - men det er et ganske godt forslag.

I likhed med alle andre beregningsmodeller er det mange ting som kan påvirke ditt faktiske kaloriforbruk. Kroppssammensetningen din er i denne forbindelsen helt avgjørende. Personer med større eller mindre muskelmasse enn normalen, vil få utregnet et mindre eller større kaloribehov enn de faktisk har. Fem ekstra kilo muskler i stedet for fett, øker dermed ditt faktiske kaloribehov med omtrent 50 kcal per døgn. En tilsvarende mindre muskelmasse enn gjennomsnittet, vil gi et tilsvarende lavere kaloriforbruk.

En annen faktor som påvirker resultatets nøyaktighet, er ditt fysiske aktivitetsnivå. I kalkulatoren kan du velge mellom forskjellige aktivitetsnivåer - både på jobb og i fritiden. Men det viser jo ikke helt nøyaktig hvor mye du egentlig har beveget deg. Og selv små forskjeller for eksempel om du sitter i sofaen og ser på Netflix hele kvelden eller om du går rundt og rydder, vasker osv utgjør en ganske betraktelig forskjell når totalen i løpet av dagen skal leggens sammen.

Derfor er det viktigat alle kaloriberegninger, også I FORMs, betraktes som en rettesnor – ikke en en endelig sannhet.

FAQ til kaloriebehov og kalorier generelt

Hva bruker vi egentlig kaloriene på?

Først og fremst forbruker kroppen kalorier på vårt basale stoffskifte, altså hvilestoffskiftet. Det handler om tomgangsforbrenning - det kroppen forbrenner ved å holde seg i live når man er i ro.

Hvilestoffskiftet kan måles ved å beregne oksygenforbruket når en forsøksperson ligger fullstendig i ro i et laboratorium. Kroppen jobber nemlig også når man er i ro - det gjelder for eksempel hjertet, nyrene, hjernen og tarmene. Hvilestoffskiftet avhenger av alder, kroppsvekt- og sammensetning, kjøtt og gener.

I tillegg er det mange andre energikrevende prosesser som synker og øker i løpet av dagen, for eksempel fordøyelsen av maten og varmeproduksjon. Grovt sett ser energiforbruket slik ut når vi er i ro:

 • Hjernen står for ca. 20 % av hvilestoffskiftet
 • Fordøyelsen står for ca. 5-10 % av hvilestoffskiftet
 • Øvrige organer står for ca. 15-20 % av hvilestoffskiftet
 • Celleutskiftning (fett, muskler, hud, hår, bein osv..): står for resten av hvilestoffskiftet

Til slutt kommer all den energien vi bruker på å bevege oss og være fysisk aktive.

Kan jeg påvirke kaloribehovet selv?

Normalt er det totale daglige kaloriforbruket fordelt omtrent slik:

 • Hvilestoffskiftet utgjør omkring 50-70 prosent av det totale daglige kaloriforbruk.
 • Fordøyelsen står for 5-10 prosent av det daglige kaloriforbruk.
 • Fysisk aktivitet står for 20-40 prosent av det daglige kaloriforbruket

Det er mulig å påvirke hvilestoffskiftet og hvor mye energi vi bruker på fordøyelsen. Men det er spesielt når det gjelder fysisk aktivitet vi selv har mulighet for å sette fart på forbrenningen.

En sykehjemsansatt forbrenner for eksempel mer enn en som jobber på kontor fordi hun utfører fysisk hardt arbeid. All aktivitet løfter forbrenningen i forhold til å ligge passivt ned - selv som tics og tromming med fingrene. Jo mer du trener, desto mer forbrenner du.

REGN UT: Sjekk hvor mange kalorier du forbrenner når du løper, går og sykler, samt 48 andre aktiviteter.

Du kan også påvirke hvilestoffskiftet med målrettet trening - nemlig ved å øke muskelmassen. Kroppen bruker mye mer energi på å vedlikeholde muskler enn den gjør på å vedlikeholde fett. Kroppen forbrenner 13-15 kalorier per døgn på å vedlikeholde en kilo muskler, mens den kun bruker cirka fem kalorier på å vedlikeholde en kilo fett. En muskuløs mann på 90 kilo har derfor et markant høyere hvilestoffskifte enn en noe slappere og utrent mann som også veier 90 kilo.

Du kan også påvirke fordøyelsen. Det er ikke "gratis" å fordøye den maten vi spiser. Spesielt proteiner krever mye energi å omsette. Forskning viser at kroppen bruker 1 kcal på å omsette 100 kcal fett, 5 kcal på å omsette 100 kcal karbohydrater og hele 25 kcal på å omsette 100 kcal protein.

I praksis betyr det at et proteinrikt kosthold, der du får 25 prosent av dagens kalorier fra proteiner, kan øke forbrenningen med opptil 75 kcal om dagen. Helt gratis.

Synker kaloribehovet under en slankekur?

Ja, det vanlige kaloribehov synker gradvis i takt med at du går ned i vekt.

Det skyldes først og fremst at kroppen er blitt lettere og at du dermed trenger færre kalorier for å drasse rundt på den og vedlikeholde den. Det er helt enkelt blitt mindre av den. Hvis du går på en striks diett, vil også stoffskiftet synke litt, fordi kroppen forsvarer seg mot vekttapet og prøver å redusere den mengden energi den trenger for å holde seg selv i gang.

Derfor opplever mange som går på en langvarig slankekur at vekttapet går saktere, noe som ofte også forsterkes av at motivasjonen ofte synker etter de første dagenes eller ukenes glede over vekttapet. Derfor slurver de mer med maten eller trener mindre.

Hvis du er i gang med et større og mer langvarig slankeopplegg, er det lurt å gå inn og regne ut kaloribehovet på nytt med jevne mellomrom, f.eks. hver gang du har gått ned fem kilo. Det gjør det lettere å komme i mål.

Eksempel:

En kvinne på 42 år veier 80 kilo og har lyst til å gå ned 12 kilo på 24 uker. Hun er middels aktiv på jobben og ganske aktiv på fritiden.

Hennes daglige kaloribehov for å nå målet er 1906 kalorier.

Etter 10 uker har hun gått ned fem kilo. Hun veier nå 75 kilo og har 14 uker igjen før hun har nådd målet sitt.

Nå er kaloribehovet hennes 1843 – altså 63 kalorier mindre enn da hun begynte prosessen. 63 kalorier høres ikke så mye ut, men når det er snakk om en mer langvarig slankekur, kan det fort påvirke det samlede vekttapet.

Hvorfor synker kaloribehovet med alderen?

Kroppen vår forandrer seg med alderen. Konsekvensen for de fleste er at muskelmassen blir mindre, og ofte erstattet av mer fett. Samme vekt er derfor ikke ensbetydende med samme kroppssammensetning. Og det påvirker forbrenningen. Kilo for kilo forbrenner muskler tre-fire ganger så mange kalorier som fett. Stor muskelmasse er derfor av uvurderlig betydning hvis du vil ha høy forbrenning.

Motsatt synker forbrenningen når muskelmassen synker. Dette er en av de viktigste årsakene til at kaloribehovet reduseres med alderen.

I tillegg blir forbrenningen generelt lavere med alderen. Stoffskiftet går rett og slett ned i gir når vi blir eldre, noe som blant annet kommer til uttrykk ved at kroppen fornyer cellene langsommere. Vi bruker også lenger tid på å restituere og komme oss etter skader jo eldre vi blir.

Til slutt er det selve aktivitetsnivået, som ofte blir lavere når vi blir eldre. Enten for de vi blir latere, eller fordi vi mangler overskudd til å være aktive eller rett og slett har vanskeligere for å bevege oss på grunn av smerter, skader, sykdom, gikt osv.

Hvorfor er menn og kvinners kaloribehov forskjellig?

Generelt kan vi si at menn trenger 15-20 prosent flere kalorier enn kvinner. Forskjellen på menn og kvinners kaloribehov henger sammen med at menn som regel veier mer enn kvinner. En gjennomsnittsmann veier omtrent 10 kilo mer enn en gjennomsnittskvinne - og trenger derfor flere kalorier per dag.

Samtidig er det forskjell på menn og kvinners kroppssammensetning, menn har som regel mindre fettmasse og større muskelmasse enn kvinner. Dette bidrar også til forskjeller i forbrenningen, fordi muskler forbruker flere kalorier enn fett.

Forskjellen i menn og kvinners kaloribehov gjelder ikke bare i hvilketilstand, men også under fysisk aktivitet, der mannens større kroppsvekt gjør at han også her trenger flere kalorier for å holde sin tyngre kropp i gang.

Hvor mange flere kalorier trenger gravide?

Er du gravid har du et høyere kaloribehov enn vanlig, både fordi du veier mer og fordi fosterets vekst krever masse energi. Hvor mange ekstra kalorier du som gravid trenger hver dag, varierer fra trimester til trimester. Men det ser omtrent slik ut:

Så mange ekstra kalorier trenger gravide per dag:

 • 1. trimester: 103 kcal
 • 2. trimester: 329 kcal
 • 3. trimester: 537 kcal

Nøyaktig hvor stort det ekstra kaloribehovet er, avhenger både av fosterets vekst og hvor mye du selv legger på deg under svangerskapet. Her har vi regnet med at du som gravid legger på deg 14-16 kilo under hele svangerskapet.

Hvor mange ekstra kalorier trenger ammende kvinner?

Kaloribehovet ved amming varierer mye. Jo mer melk du som ammende produserer, desto flere kalorier skal forbrennes. Forbruket varierer også i løpet av ammeperioden - blant annet i takt med at babyen vokser og etter hvert som morsmelken blir supplert med annen mat.

Energien kroppen bruker på å produserer melk kan enten kommer fra din mat eller hentes fra fettlagrene som vanligvis bygger seg opp under svangerskapet. Det er derfor ikke alltid du trenger å spise ekstra i ammeperioden.

Ifølge offisielle beregninger ligger behovet omtrent på det nivået du kan se i tabellen nedenfor.

Mest lest akkurat nå
Søvn

Sju effektive tips som stopper tankespinn

Styrketrening

Ryggtrening for en sterk og smertefri rygg

Skjønnhet

Hudlegens beste råd for sunn hud

Sunn livsstil

Hvorfor vet jeg ikke forskjellen på høyre og venstre?

Hvordan gå ned i vekt

Spar kalorier med disse alkoholdrikkene

Velvære

Bindevevet – 8 øvelser som tøyer og masserer

Psykologi

Lær deg å gi slipp på bekymringene

Flat mage

Stram opp magen på bare åtte uker

Sunn mat

REGN UT: Hvor mange kalorier trenger jeg?

Styrketreningsøvelser

Få sterke ben med I FORMs julekalender

Mer om Sunn mat
Sunn mat

Snarveien – slik lykkes du med fermentering

Sunn mat

14 enkle kokketips: Slik blir du en ninja på kjøkkenet

Sunn mat

Rynker du på nesen over restemat?

Sunn mat

Lag en matplan og slipp stress i butikken.

Sunn mat

Her er de ingrediensene som vekker størst bekymring

Sunn mat

5 enkle løsninger for å brukt squash fra grønnsakshagen

Sunn mat

Kan man spise halloween-gresskar?

Sunn mat

Kan man vaske av sprøytemidler på frukt og grønt?

Sunn mat

Derfor kan presskannekaffe være usunt

Sunn mat

9 tips for å spise litt sunnere i ferien

Sunn mat

Quiz: Er det flest proteiner i …?

Newsletter background
I FORM anbefaler
Supermat

Sjekk våre nydelige oppskrifter med rødkål

Forebygging

Derfor er det så sunt å bade badstue

Psykologi

Test seg selv: Er du optimist eller pessimist?

Om I FORM

Lett å leve sunt: I FORMs nye treningsunivers og ukemenyer hjelper deg i hverdagen

Forebygging

Bør du være bekymret for nattesvette?

Flat mage

Magecamp for nybegynnere: Følg dette effektive programmet og se resultater

Trening

Få mer energi med denne morgentreningen, som tøyer og styrker

Psykologi

Depresjonstest: Er du mer enn bare litt trist?

Styrketrening

Nybegynner? Slik kommer du lett i gang med styrketreningen

Forebygging

Hvor lenge er det normalt å hoste?