Har du en boss i maven?

Det kan være både spennende og utviklende å ha mye ansvar, men det kan også bli et sant mareritt av søvnløse netter. Still deg følgende seks spørsmål før du takker ja til en lederjobb:

  1. Er du klar for å utvikle deg?

Det finnes ingen oppskrift på hvordan nettopp du blir en god leder. Det må du finne ut ved å bli bedre kjent med deg selv og f.eks. bli klar over hvordan du påvirker menneskene rundt deg – og om du med fordel kan rette på noen personlige ting. Ofte blir flinke fagfolk utnevnt til ledere, og spesielt for dem kan det være sjokkerende å oppleve at kompetansen deres ikke lenger er tilstrekkelig. Det mangler noe på det personlige planet.

  1. Vil du se andre vokse?

Nå er det ikke lenger du som skal få en klapp på skulderen for at du har løst en oppgave på en god måte. Som leder skal du primært hjelpe kollegene med å vokse og utvikle seg. Du må kunne glede deg over å se at de lykkes og kanskje attpåtil blir flinkere faglig enn deg på mange områder. Som leder kan du ikke lenger skinne ved å fullføre egne oppgaver, men gjennom det du gjør for å få andre til å levere. De fleste ledere opplever trolig også at de må gi mer ros enn de får.

  1. Er du klar for å si nei?

Som fersk leder vil man ofte gjerne bli likt, derfor er det lett å bli litt for hjelpsom mot medarbeiderne. Det er en farlig vei som kan føre til stress fordi du plutselig får alle avdelingens problemer i fanget. Og enda verre: Det ender med at du får hjelpeløse medarbeidere som ikke har fått mulighet til å utvikle ferdighetene sine fordi du alltid tar over. Derfor er du nødt til å si klart nei til f.eks. å overta andres oppgaver, selv om det kanskje kan skape konflikter der og da.

  1. Får du sove med alt ansvaret?

Fra tid til annen må du som leder ta et stort ansvar og treffe noen tunge beslutninger, f.eks. i oppsigelses- og innsparingsrunder. Har du virkelig motet som trengs til å stå i det? Og får du sove om natten, slik at du klarer å holde hodet kaldt om dagen når du er under press og plutselig må ta stilling til andres inntekt og framtid?

  1. Orker du ”å stå utenfor”?

Du kan fremdeles utveksle løpeprogrammer og spise lunsj med kollegene selv om du er sjefen deres. Men som leder har du ikke lenger samme mulighet til å få utløp for eventuelle frustrasjoner ved å stønne høylytt over nye arbeidsoppgaver eller dårligere betingelser. Du må oppføre deg lojalt mot bedriften, selv når overordnede tar beslutninger du ikke nødvendigvis er enig i. Du må også være klar over at det er vanskelig å ha et privat forhold til medarbeiderne når man er leder. Det kan føre til mye hvisking i krokene hvis sjefen har noen ”favoritter”. Det kan for øvrig bringe begge i en vanskelig situasjon hvis det f.eks. oppstår en innsparingsrunde, hvor venninnen din er den som på et saklig grunnlag må gå.

  1. Kan du ta avgjørelser?

Hvis du er lederen, er det du som har ansvaret for å ta en vanskelig beslutning når det er påkrevd. Derfor må du ha klart for deg om du takler presset – også når du må ta beslutningen alene og kanskje lynraskt, fordi noe virkelig haster. Holder du ut tanken på at det er en risiko for at du tar feil der og da, og etterpå likevel må forsvare beslutningen du tok da det brant?