Introvert vs. ekstrovert

De fleste av oss har både elementer fra introvert og ekstrovert personlighet, men du vil typisk være overveiende det ene eller det andre.

Lær å kjenne forskjell på den introverte og den ekstroverte hjerne.

En ekstrovert personlighet

  • Den ekstroverte hjernen har høy toleranse for signalstoffet et dopamin.
  • Hun trenger derfor mange fysiske og mentale utfordringer, f.eks. å opptre, være sammen med mange mennesker, kaste seg ut i nye ting osv. Hjernen belønner henne derfor når hun er utadvendt, åpen og energisk.
  • Videre er nervebanene i hjernen kortere enn hos en introvert. Det betyr at neurotransmittere som dopamin fortere når belønningssenteret i hjernen når ekstroverte blir stimulert.

En introvert personlighet

  • Den introverte hjernen har lav toleranse for signalstoffet et dopamin.
  • Hun blir derfor nervøs og utmattet hvis det frigis for mye dopamin, f.eks. ved sosiale sammenkomster.
  • Introverte reagerer positivt på det beroligende sto_ et acetylkolin, som frigis når vi leser eller tegner.
  • Nervebanene i hjernen er dessuten lange, så det tar tid for hjernen å reagere på stimuli. Derfor tenker, snakker og sosialiserer introverte i langsommere tempo.

Er du introvert eller ekstrovert? Test deg selv og bli klokere.