Lær å kjenne forskjell på den introverte og den ekstroverte hjerne.

Introvert vs. ekstrovert

De fleste av oss har både elementer fra introvert og ekstrovert personlighet, men du vil typisk være overveiende det ene eller det andre.

9. februar 2015 av Camilla Victoria Marcinkowski

En ekstrovert personlighet

  • Den ekstroverte hjernen har høy toleranse for signalstoffet et dopamin.
  • Hun trenger derfor mange fysiske og mentale utfordringer, f.eks. å opptre, være sammen med mange mennesker, kaste seg ut i nye ting osv. Hjernen belønner henne derfor når hun er utadvendt, åpen og energisk.
  • Videre er nervebanene i hjernen kortere enn hos en introvert. Det betyr at neurotransmittere som dopamin fortere når belønningssenteret i hjernen når ekstroverte blir stimulert.

En introvert personlighet

  • Den introverte hjernen har lav toleranse for signalstoffet et dopamin.
  • Hun blir derfor nervøs og utmattet hvis det frigis for mye dopamin, f.eks. ved sosiale sammenkomster.
  • Introverte reagerer positivt på det beroligende sto_ et acetylkolin, som frigis når vi leser eller tegner.
  • Nervebanene i hjernen er dessuten lange, så det tar tid for hjernen å reagere på stimuli. Derfor tenker, snakker og sosialiserer introverte i langsommere tempo.

Er du introvert eller ekstrovert? Test deg selv og bli klokere.

Nå målet ditt i 2020!

Kanskje du er interessert i...

I FORM anbefaler