Bli din egen veiviser - og lykkes med slankekuren

En slankekur krever endringer i livet ditt - med deg selv som prosjektleder. Vi viser deg hvordan.

Skilt som viser veien til et nytt liv

NYTT LIV | En ny livsstil krever en retning – vi viser deg veien.

© iStock

Når du starter på en slankekur, er det en god idé å planlegge vekttapet på lik linje med hvilken som helst annen oppgave. Gå til verks som om du skulle ta en ny utdannelse, ta sertifikatet, lære et nytt språk, bli god til å tegne, synge, strikke, spille tennis eller hva som helst annet.

Hvis du står overfor et større vekttap, må du legge om tilværelsen. Det er en omveltning som kan gi utrygghet og usikkerhet. Når du ikke lenger fyller alle ledige stunder med mat og hygge, oppstår det gjerne et tomrom. Hva skal du da gjøre? Det er derfor viktig å gjøre opp med deg selv hva du vil gjøre i stedet for å spise, før du går i gang. Forbered en liste med andre muligheter enn mat - til de kritiske tidspunktene. Her er et par tips som kan hjelpe deg med å komme flott i mål:

Formuler målet positivt

Du skal si det du vil foreta deg, og ikke det du ikke vil gjøre. F.eks.: "Jeg vil være slank", "jeg vil spise det kroppen har bruk for". Hvis du formulerer deg negativt, virker det motsatt fordi bevisstheten overhører ordet "ikke". Hvis du sier: "Jeg vil ikke være tykk", "jeg vil ikke spise for mye", danner bevisstheten en forestilling om å være tykk og spise for mye, og den arbeider derfor mot deg istedet for med deg. Målet blir både tydeligere og lettere å nå hvis du har en positiv forestilling om det og dessuten vet hva du vil.

Sett deg et realistisk mål

Målet må virke overkommelig å gjennomføre. Det skal passe til deg og livet ditt og skape en helhet for deg. Dann deg et klart bilde av hvilke konsekvenser og "sideeffekter" det kan føre med seg. Sett en realistisk tidsramme, og konkretiser det som skal skje - et skritt av gangen. Det er ikke nødvendig å kjenne alle skrittene på forhånd. Jo mer spesifikk du er når du formulerer hva målet er, jo lettere er det å gjøre noe konkret for å nå det.

Målet må være innenfor rammene av din egen innflytelse og ditt eget ansvar. Du har hovedansvaret for planen, det er deg som skal innlede, fastholde og gjennomføre prosjektet, ev. med støtte utenfra (som du selv velger).

For din egen skyld

Du skal gjøre det for din egen skyld. Det må være sammenheng mellom målet, den personen du er og det livet du gjerne vil leve. Hvis du prøver å gjøre noe fordi andre ønsker det, vil det påvirke motivasjonen og moralen din negativt. Målet må være viktig for deg å oppnå. Jo mer du tror på deg selv og mulighetene dine, desto større er sjansen for at du når det målet du setter deg.

Troen på at du kan nå målet, at du fortjener det osv., spiller en avgjørende rolle for resultatet. Hvis du ikke umiddelbart har tillit til at du kommer i mål, bør du begynne å endre på det. Det kan du nemlig også. Forvent at du når målet. Hvis det ikke skjer i første omgang, så gi deg selv en annen opplevelse av suksess inntil du når det. Det kan være hva som helst, f.eks. å rydde opp i et rotet skap som har irritert deg lenge, eller oppspor den gamle skolevenninnen du lenge har hatt lyst til å få kontakt med igjen.

Det handler om at du foretar deg noe som gjør deg glad, og at du overbeviser deg selv om at du kan klare hva som helst når du først begynner å handle etter egne ønsker.

Hold øye med deg selv

Vær ekstra oppmerksom på hvordan du har det, spesielt hver gang du skal ta valg med hensyn til mat. Spør deg selv hva du ønsker - og hva du egentlig ønsker. Er du virkelig sulten, eller kan det rastløse behovet bli tilfredsstilt på andre måter?

Rydd opp i livet ditt

Indre kaos kan være forårsaket av ytre kaos. Se deg selv og problemene i øynene; bestem deg for om du vil gjøre noe med det som er vanskelig. Ikke alle problemer blir løst med en slankere kropp. Det kan også være du bør gjøre noe med jobben, økonomien, parforholdet, ensomheten eller boligen.
Finn det som tapper deg for energi og avslutt de prosjektene som gir deg dårlig samvittighet.

Skriv dagbok

Skriv dagbok hvis du liker det og har tid. En dagbok er et veldig godt redskap til å holde styr på det som skjer på det personlige planet. Du kan tømme hodet, formulere tankene og alltid gå tilbake for å lese og oppdage at du faktisk har utviklet deg.

Det er uvesentlig om du skriver hver dag eller bare en gang i blant, og det er slett ikke viktig å overholde et bestemt system i boken. Bare skriv!