Hvorfor legger jeg på meg av stress?

Jeg legger alltid på meg to–fire kilo i hektiske perioder. Hvorfor blir jeg tykkere når jeg stresser?

Man skiller mellom akutt og kronisk stress. Akutt stress oppleves i korte glimt i hverdagen, når du må løse oppgaver som krever en ekstra innsats. I slike situasjoner aktiverer kroppen det såkalt sympatiske nervesystemet, som øker reaksjonsevnen og gjør at du klarer utfordringen.

Denne formen for stress er kortvarig, og du kan yte maksimalt. Akutt stress er ikke skadelig for kroppen. Nervesystemet faller raskt tilbake til det normale så snart tilværelsen er tilbake i vanlig gjenge.

Kronisk stress er verre fordi tilstanden vedvarer over lang tid og tærer på hele systemet. Det oppstår når du konstant blir utsatt for krav du ikke klarer å leve opp til, og du ikke ser noen mulighet til å . erne trusselen eller slippe unna i en periode. Et av symptomene er vektøkning, slik du opplever. Andre signaler på stress er konsentrasjonsvansker, hodepine, nakkespenninger, humørsvingninger, overspising og fordøyelses- og søvnproblemer. På lengre sikt kan du få hjertekarsykdommer og læringsproblemer.

LÆS OGSÅ: Ta vår stresstest og sjekk ditt stressnivå

Når kroppen utsettes for stress, forbereder den seg på enten å kjempe eller fl ykte. Binyrene skiller ut adrenalin, noradrenalin, aldosteron og kortisol.

Adrenalin og noradrenalin får pulsen og blodtrykket til å stige, og blodet pumpes raskere rundt til musklene og viktige organer. Aldosteron kontrollerer natriumog kaliumbalansen i blodet og cellene. Her ligger forklaringen til de ekstra kiloene. Når saltet hoper seg opp og binder vannet, legger du på deg. Og når kortisolnivået stiger, føler du deg mer sulten. Spesielt blir du sugen på sukker og fett. Dermed er det ikke så rart at du spiser på deg et par–tre kilo ekstra i en stresset periode. Mange sliter også med å få nok søvn, noe som også øker appetitten.