Godt nytt om HDL-kolesterol

Mens høyt nivå av det dårlige LDL-kolesterolet forbindes negativt med hjertesykdom, viser forskningsresultater at høyt nivå av det gode HDL-kolesterolet reduserer risiko for kreft.

Høyere nivå av HDL-kolesterol, det gode kolesterolet, forebygger kreft og beskytter mot hjertesykdom, viser en helt ny forskningrapport publisert i juni-utgaven av Journal of the American College of Cardiology. Pasientene i forskningsstudiet ble fulgt over en periode på 4½ år.

"Forskningsstudiet viser at for hver tiendels økning av HDL-kolesterolet, ses en reduksjon av kreftrisiko på 36 % i forhold til gjennomsnittet," hevder Dr. Richard Karas. Effekten av økt HDL-kolesterol i forhold til reduksjon av kreft var synlig på få år.