Halver kreftrisikoen!

Fem faktorer kan halvere risikoen for kreft. Dette er konklusjonen i en ny stor forskningsrapport fra Karolinska Institutet i Sverige.

Oh, jord med din glede ...

Forskingsrapporten ble nettopp presentert på et internasjonalt seminar om kosthold og helse på Karolinska Institutet, et av Europas største medisinske universiteter. Forskerne har fulgt 25.000 svenske kvinner i 11 år, og resultatene er tydelige: Det er sammenheng mellom fem faktorer og risikoen for å få kreft.

De fem faktorene er kosthold, røyking, alkohol, kroppsvekt og fysisk aktivitet. Blant de som kunne krysse av i rett boks hva angår sunnhet, så forskerne 50 % færre krefttilfeller.

"Noen få justeringer i livsstilen kan altså ha veldig store effekter. Vi snakker om halvering av antall krefttilfeller", sier Alicja Wolk, professor ved Karoliska Institutet. Ifølge forskningsresultatene skal man helst unngå røyking, men når det gjelder de andre rådene, trenger man ikke være "puritansk" for å redusere risikoen for å rammes av kreft. Med hensyn til kosthold, er det nok at man holder seg til et noenlunde godt og variert kosthold, ifølge forskerne.

Det er helt ok å drikke alkohol i moderate mengder. "For kvinner er det maks én enhet om dagen", sier Alicja Wolk.

Et par kilo for mye har heller ingen betydning så lenge man ikke er fet, det vil si har BMI over 30. Forskningen viser at fysisk aktivitet er det viktigste; en time om dagen er kravet. Sistnevnte skiller seg altså ut fra de anbefalte 30 minuttene med aktivitet for hjertets skyld.

Det viktigste budskapet ifølge Alicja Wolk, er at man ikke trenger å være noen "helsefreak" for å redusere risikoen for kreft.