7 grundpiller til evig kærlighed

Et godt, livslangt forhold kan bygges op om nogle enkle principper og grundsten. Er de i orden, skal kærligheden nok holde til både hverdagens vasketøj og de store kriser.

Evig kærlighed

LYKKELIGT PAR Skab fælles oplevelser - så er I godt på vej mod den livslange kærlighed.

© iStock

Hemmeligheden bag evig kærlighed

1. Deltag i hinandens liv

Den største glæde i et parforhold er følelsen af at blive forstået, at elske og blive genelsket. Men hvordan kan man elske, hvis man ikke kender sin partner godt?

Hvor godt kender du din partner, og hvor åben er du selv over for ham/hende? Venskab og intimitet er det, der holder parforholdet sammen, og par, som kender hinanden rigtig godt, er bedre rustede til at håndtere konflikter og opslidende begivenheder.

Og det er ikke nok at lære hinanden godt at kende i starten af forholdet. Vi forandres hele tiden, og det gælder om at følge med i den andens inderste tanker, følelser og drømme, hvis man vil undgå at vokse fra hinanden.

Det betyder ikke, at I sætter en aften om ugen af til lange, dybe samtaler. Men det er vigtigt, at du fortæller, hvad du ruger over, måske jobkonflikter - og husker at spørge til din partners liv.

At kende hinanden godt kan bestå i alt, lige fra at vide, at han bedst kan lide kyllingelår og ikke vingerne, til hvad der er hans livsdrøm. Men husk ikke kun at forvente at modtage ærlighed - du skal også være ærlig og åben over for dig selv.

2. Vis ømhed og respekt

Hvis I kan holde fast i de to ting, kan I redde jeres forhold gennem alle kriser. Men den ømhed og respekt, som I følte for hinanden i starten, kan drukne i svigt og sårede følelser.

Hvis I kan genoplive de positive følelser, vil de fungere som en modgift mod den foragt, som ofte følger med, når der er krise i et forhold.

Test, hvordan det står til, ved at prøve at huske tilbage på den tid, I har haft sammen. Husker I de smukke, herlige øjeblikke - eller ikke?

Prøv at huske hinanden på, hvad I sagde, gjorde og tænkte, dengang I lige havde mødt hinanden. Hvordan I prøvede at imponere hinanden og gøre indtryk for at få fat på den anden. De minder vil sikkert kalde smil frem - og måske også vække nogle af de samme ømme følelser.

Øv jer I at tænke positivt om hinanden. Er jeres forhold gået skævt, kan det være svært. Men tænk virkelig på, om ikke der er sider hos ham/hende, der fortjener din ømhed, og som du respekterer. Og selv om du ikke elsker alle sider hos din partner, så prøv at fokusere på dem, du respekterer og elsker personen for.

3. Brug hinanden i hverdagen

Et parforhold kan ikke overleve alene på romantiske middage i stearinlysets skær en gang hvert halve år. Og sætter I ambitionerne efter det, kan det kun gå galt.

Det vigtigste er nemlig, at hverdagen fungerer godt, og at I støtter hinanden til daglig. Væn jer til at benytte den daglige small talk til at støtte og få støtte hos hinanden.

Det sker, at par ignorerer hinandens følelsesmæssige behov, ikke af ondskab, men af ren og skær tankeløshed.

Men det er let at gøre godt igen. Fx ved små dagligdags ting som at gå ud og handle sammen eller at spørge, hvordan dagen er gået, når man mødes om aftenen efter en arbejdsdag hver for sig.

Tag partnerens parti, når han/hun bliver presset og fx har haft et skænderi med chefen. Og glem ikke, at indføling og medfølelse ofte er vigtigere end at præsentere en løsning på problemet.

Hold øjenkontakt, lyt, og kom med små sympatiudbrud, som viser, at du er engageret. At stå side ved side er en af grundpillerne i et lykkeligt parforhold. Og selv små dagligdags bemærkninger får din partner - og dig - til at føle sig værdsat.

4. Lyt til din partner, og lad dig påvirke

De fleste kvinder accepterer som en selvfølgelighed partnerens indfyldelse. En del mænd har derimod sværere ved at dele ud af magten og viser deres modstand direkte eller indirekte, fx ved at købe en ny, dyr bil uden først at diskutere det med hende eller ved at glemme, at de har inviteret venner på middag i weekenden.

Mænd kan lære følelsesmæssig intelligens af deres koner - lære at slække på prestigen og indimellem give efter for at vinde i det lange løb. Gevinsten er, at tilliden og respekten mellem partnerne, og mellem far og børn, vokser.

Den partner, som hårdnakket nægter at lade sig påvirke, risikerer at ende som en tragisk figur. Som en person, der livet igennem er så bange for at give slip på magt og kontrol og ender sine dage i ensomhed og følelsesmæssig isolation.

Tænk på, at lytter du til din partner og tager denne med på råd, så opstår der en følelse af fællesskab - af at I er makkere og virkelig ligeværdige partnere i forholdet. I er sammen om beslutningerne, både store og små.

5. Find kompromiser, hvor I kan

Start diskussionen blødt - hårde konfrontationer fører ikke til noget - og skab og modtag forsoningsforsøg. Berolig hinanden, forsøg at finde et kompromis, og vær tolerant over for hinandens fejl og mangler. Nøglen til alle konfliktløsninger er at acceptere hinandens personligheder.

Man skal føle sig accepteret for at kunne forandre sig. Og husk, at virkeligheden er subjektiv. Der findes ingen rigtig eller forkert side i en konflikt. En sag kan altid ses fra mindst to sider. Par, som har holdt sammen i lang tid, har lært at opfatte hinandens særheder som morsomme sider af personligheden.

Som konen til den mand, der altid kom af sted i sidste sekund. I stedet for mislykkede forsøg på at forandre ham begyndte hun på en ny strategi.

Hun angav tidspunktet for fx en familiemiddag til at være en halv time tidligere, end det var. Han vidste sådan set godt, at hun snød ham, men rettede sig alligevel efter det. På den måde fik hun den tidsmarginal, som hun havde brug for, og slap for at skynde på ham.

Så hak ikke på din partner over småting - det ødelægger forholdet.

6. Lær at leve med livslang konflikt

Hvad gør man fx, hvis han absolut ikke vil have barn og hun går og drømmer om et ønskebarn?

Hvis han er hjemmemenneske og elsker at tulle rundt alene, mens hun er partyhaj og trives i festligt selskab hver aften?

Når en konflikt går totalt i baglås, er det ofte, fordi den handler om partnernes dybeste ønsker og behov. Drømme, som er en del af personligheden, fx frihed, tryghed, orden, retfærdighed eller at komme så højt på karrierestigen som muligt.

I harmoniske forhold hjælper partnerne hinanden med at nå deres livsmål - uden at de nødvendigvis behøver at dele de samme drømme.

Og låste situationer kan opstå af det helt banale - ofte fordi der bagved ligger oplevelser fra barndommen.

Fx kan hun ønske, at de skal gå ud og spise hver fredag aften - det var en særlig forkælelse, hun oplevede i sit barndomshjem. Men han vil spise hjemme, for som barn følte han sig forkælet, når hans ellers travle mor hver fredag lavede rigtig mad til hele familien hjemme.

I hvert fald er det vigtigt at erkende, at bag låste konflikter ligger der næsten altid forskelle i drømme. Og dermed gælder det om at få drømmene frem, for de kan sagtens ligge skjult. Fx vil han måske ikke have børn, fordi hans drøm er at rejse og arbejde - men det kommer ikke frem i børnediskussionen.

Føler du, at I står i en låst situation, er målet ikke at løse konflikten, men at komme ud af den fastlåste situation og i gang med en dialog.

Prøv at finde ud af, hvad der ligger bag jeres forskellige opfattelser. Og husk, at forskellighederne altid vil være til stede i jeres forhold. Men I kan lære at respektere hinandens drømme, acceptere forskellene og undgå konflikt, hver gang emnet kommer op.

7. Skab en række fælles oplevelser

Når du hører om en anden kultur, tænker du sikkert på andre folkeslag. Men så fremmedartet behøver det slet ikke at være. Tænk på, at hver familie består af sin egen lille kultur - og i jeres parforhold har I en mikrokultur med små ritualer, fælles minder og andre ting, netop I er fælles om som par eller familie.

Det er vigtigt at pleje fællesskabet, hvis forholdet skal bestå og udvikle sig. Ritualer, fx at lave ekstra god mad hver lørdag aften eller nusse om hinanden, når man er syge, er eksempler på handlinger, som styrker fællesskabet.

Eller det kan bare være noget så almindeligt som at spise aftensmad sammen hver aften - uden at fjernsynet kører i baggrunden.

Prøv også, om I kan skabe fælles oplevelser på det mere personlige plan og med åndelige mål. Det kan være drømme, I sammen udvikler.

Måske endda bare fantasier, der aldrig bliver til noget i virkeligheden, men I kan alligevel styrke fællesskabet ved at have den fælles fantasiverden. Fælles symboler kan også være humoristiske eller nostalgiske anekdoter om begivenheder i parforholdet.

LES OGSÅ: Hva er gaslighting?