Hva er gaslighting?

Har du hørt noen bruke uttrykket «gaslighting»? Her lærer du hva det betyr, og hva som ofte kommer ut av munnen på en som gaslighter andre.

Kvinne som ser oppgitt ut fordi hun er utsatt for gaslighting

GASLIGHTING – Det kan være vanskelig å holde hode kaldt når man utsettes for gaslighting.

© iStock

Gaslighting er en alvorlig form for psykisk vold. Den utføres med fullt overlegg og skal tas på største alvor.

Men vet du hvilke faresignaler du må være oppmerksom på? Hvis ikke ser du dem her. Du får også en rekke eksempler på hva en person som utsetter deg for gaslighting, kan finne på å si. Vi gir også råd for deg som blir utsatt for gaslighting.

Er du i tvil om du blir utsatt for gaslighting, eller hvis du bare vil lære mer om fenomenet, så fortsett å lese!

1 Hva betyr gaslighting?


Gaslighting er et ord som av og til brukes for å beskrive opplevelser hvor noen er blitt løyet for eller utsatt for manipulasjon i større eller mindre grad. Helt konkret er det snakk om en svært alvorlig form for psykisk vold som har som mål å skade og forvirre en person ved å overbevise vedkommende om at det han eller hun opplever ikke stemmer.

2 Hvordan foregår gaslighting?


Når noen gaslighter, gjør de det for å få makt over en annen person og bryte ned ham eller henne over tid.

I psykologien snakker man om to faktorer som må være til stede for at det skal være snakk om gaslighting: Det foregår konsekvent over lang tid, og den som gaslighter går mer eller mindre bevisst etter å skade den andre og bryte ned tilliten til den andres egen virkelighetsoppfatning.

Hvordan foregår gaslighting?

Når noen benytter seg av gaslighting, gjør de det bevisst som et forsøk på å bryte ned et menneske over tid. Det kan for eksempel skje ved at man trekker inn irrelevante ting i en diskusjon for å forvirre deg eller gir deg skylden for noe vedkommende har gjort.

3 Er gaslighting bevisst?


Ja. Man gaslighter ikke noen ved et uhell, og hvis du for eksempel blir revet med i en krangel og i kampens hete hører deg selv bortforklare dine handlinger med et par poeng som kanskje ikke holder helt vann, betyr det ikke automatisk at du gaslighter den andre.

Gaslighting er nemlig ikke noe som bare skjer. Det er en atferd som gjør at offeret sitter igjen med en følelse av skyld og skam, og tviler på sin egen grunnleggende magefølelse.

4 Hvem driver med gaslighting?


For enkelte kan gaslighting ha blitt en måte å kommunisere på i ulike relasjoner. Det gjelder spesielt dem som har vært utsatt for store traumer i barndommen, og har fått en forstyrret tilknytning eller dårlig kompetanse på parforhold. Det kan også være snakk om personer med ulike typer misbruk eller en form for personlighetsforstyrrelse.

5 Gaslighting – hva er faresignalene?


Hvis du blir utsatt for gaslighting av for eksempel en partner, kan det helt konkret oppleves som at han eller hun benekter ting som har skjedd. At vedkommende bringer irrelevante ting inn i en diskusjon for å forvirre deg eller legge skylda på deg i så stor grad at du begynner å lure på om du innbiller deg noe som ikke har skjedd.

6 Råd til deg som blir utsatt for gaslighting


RÅD TIL DEG SOM BLIR UTSATT FOR GASLIGHTING

Gaslighting råd – snakk med noen om det

Snakk med andre

Den du betror deg til, kan hjelpe deg med å holde fast ved det som er virkelig, og minne deg om at følelsene dine er ekte og at du må ta hensyn til dem. Er det virkelig ille, kan du ta kontakt med et krisesenter.

Gaslighting råd – søk kunnskap

Finn kunnskap

Les artikler, snakk med legen din eller en psykolog, og bli flinkere til å oppdage når det er snakk om gaslighting.

Gaslighting råd – ta faresignalene på alvor

Ta faresignalene alvorlig

Uansett hvilken merkelapp vi setter på en opplevelse av å bli manipulert, er det noe grunnleggende i veien når du føler at du blir løyet til eller begynner å tvile på om du kan stole på magefølelsen din. Hva er det som får varsellampene til å blinke? Kjenn etter, og ta tvilen på alvor.

Gaslighting råd – hold deg til saken

Hold deg til saken

Hvis du først hekter deg på de knaggene som blir kastet ut av en som gaslighter – som å forsvare angrep på deg om ting som hører fortiden til – signaliserer du at kommunikasjonen er relevant og ok. Så vær standhaftig og prøv å forlate eller avslutte samtalen. Gaslighting er nedbrytende for både energien, virkelighetsoppfatningen og selvbildet.

Kilde: Cleoh Dharma Søndergaard, ledende klinisk psykolog, sexolog og podkaster. Står bak podkasten ‘Hvorfor gikk du ikke bare’. Les mer om gaslighting på www.Innervention.dk

Artikkelen sto først på trykk i I FORM nr. 04/2023

Newsletter background