Regelmessig sex booster hjernen

Glem alt om sudoku, kryssord og annen hjernegymnastikk. Det er lakengymnastikk som gjelder for å skjerpe hjernen!

Par som kysser

Nok en grunn til å dyrke mer sex

Nå er det enda en grunn til å dyrke lakengymnastikken. Det er nemlig ikke bare bra for humøret, helsen og parforholdet - det er også bra for hukommelsen din.

Forskere fra McGill University i Montreal har undersøkt sammenhengen mellom kvinner sexliv og deres hukommelse. Her ble 78 unge kvinner i alderen 18-29 spurt om deres sexliv før de tok to ulike typer hukommelsestester - en test der de skulle gjenkjenne ansikter, og en der de skulle gjenkjenne ord.

Sex styrker hukommelsen

For begge testene var det en sammenheng mellom å score høyt og ha regelmessig sex. Særlig i ordquizen scoret kvinnene med regelmessig sex høyt, noe som var spesielt interessant for forskerne.

Dette skyldes at ord hovedsakelig er styrt av den delen av hjernen som heter hippocamus, og at tidligere forskning har vist at sex nettopp booster nevronene i hippocamus-området.

Det er derfor en sammenheng mellom å være aktiv på soverommet, og å ha en god hukommelse for ord og språk. Vil du vinne Wordfeud, kryssord eller Scrabble, er det derfor ytterligere en grunn til å fyre opp sexlivet.