Sexskader rammer mange

Ifølge en engelsk undersøkelse har nesten 30 prosent på ett eller annet tidspunkt skadet seg i forbindelse med sex.

Forstrekte muskler, ryggsmerter, brannskader, kink i nakken og vondt i knærne er de vanligste sexskadene. Det viser en engelsk undersøkelse som expressen.se har tatt del i.

Rundt 1000 personer ble spurt om sexvanene sine og om hvilke skader de eventuelt har pådratt seg i forbindelse med elskoven. Omkring en tredjedel av de spurte hadde fått skader. Fem prosent av disse fikk så store skader at de måtte være hjemme fra jobb.

Sofaen står øverst på listen over plasser der skadene inntreffer.