Økologiske merker

Hvis du vil være sikker på at varen du kjøper er økologisk, bør du gå etter de sikre økologiske merkene.

Da får du nemlig en økologisk vare som er kontrollert gjennom hele prosessen fra den spede starten hos bøndene til varen ligger i butikken.

Her er en oversikt over de vanligste økomerkene:

Norge

"Debio" er det norske økologimerket som blir administrert av en privat organisasjon. Merkingen krever at varen som et minimum overholder EUs regler om økologisk produksjon.

Sverige

"Krav" er det svenske økologimerket og styres av en organisasjon. Merkningen krever at varen som et minimum overholder EUs regler om økologisk landbruk.

Danmark

Det røde danske statskontrollerte Ø-merket.

Dansk biodynamisk

"Demeter" er et merke for biodynamisk landbruk og eies av Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

EU

EUs økologiske jordbruksmerke tilsvarer det danske Ø-merket

Holland

"EKO" er det hollandske økologimerket. Det administreres av en privat organisasjon. Merkingen krever at matvarer som et minimum overholder EUs regler om økologisk produksjon.

England

"Soil Association" er det engelske økologimerket. Det administreres av en privat organisasjon. Merkning krever at matvarer som et minimum overholder EUs reger om økologisk produksjon og kontroll.

Frankrike

"AB-Agriculture Biologique" er det franske økologimerket. Det eies av den franske staten. Merkingen krever at varen er produsert eller pakket i EU.