Kaffe forårsakar ikke tarmkreft

Kaffedrikkende har ikke økt risiko for å rammes av tarmkreft, viser en ny studie.

Tarmkreft er ikke mer vanlig blant storkonsumenter av kaffe enn hos andre, viser en helt ny studie som publiseres i det siste nummeret av det førende krefttidsskriftet Journal of the National Cancer Institute. Forskningsstudiet omfatter drøyt 730 000 personer i Nord-Amerika og Europa. Heller ikke de som hadde så høyt konsum som opp mot 1,4 liter kaffe om dagen var mer utsatt for tarmkreft enn andre.