Orientering

Nybegynner: Slik blir du en raskere orienteringsløper.

La veivalgene gå langs ledelinjer. Som nybegynner bør du holde deg til ledelinjer, altså detaljer på kartet som er lette å følge. Dette kan eksempelvis være veier, stier, bekker eller kanten av et jorde. Løper du langs en oversiktlig ledelinje, kan du bevege deg raskere enn om du må lete deg frem langs en tilsynelatende raskere luftlinje. Fremkommeligheten har også mye å si for tidsbruken. Å vase gjennom busk og kratt går langsommere enn å suse av gårde langs en vei.

Hold kartet orientert: Hold alltid kartet orientert slik at kart og terreng stemmer overens. Hold nord på kartet mot nord, altså den retningen som den røde kompassnåla peker mot.
Plukk ut de beste holdepunktene du kommer til å møte på veien mot posten. Dette er steder på kartet der du er sikker på hvor du er (veikryss, bro, hjørnet av et jorde m.m.). Prøv å la tverrgående terrengdetaljer fange deg opp.

Tommelgrepet: Hold den ene tommelen på kartet der du er og flytt den på kartet etter hvert som du beveger deg fra holdepunkt til holdepunkt. Brett kartet slik at du enkelt kan holde et tommelgrep. Det er utviklet egne tommelkompass som gjør at du kan orientere med kart og kompass i samme hånd. Sørg for å alltid ha god kartkontakt: Gode løpere vet nesten alltid hvor de er på kartet selv om de holder stor fart. Er du nybegynner, kan det være nok å gå for å klare å følge med på kartet.

Dann deg et indre bilde: Før du vender nesen ut i løypa, så visualiser løypa. Lær deg å tenk tredimensjonalt og se for deg stigninger, vegetasjon, underlag. Tenk deg at du løper gjennom flaskehalsene. Etter hvert får du en skremmende god evne til å se for deg ruten du skal løpe.

Lag en løpsstrategi: Del løypa opp i etapper og lag deg en arbeidsliste over hva du skal gjennom på veien. Hva er de beste transportetappene? Hvilke holdepunkter kjenner jeg lettest igjen? Hvor er det minst stigning? Lag en liten strategi for hvordan du skal nå lettest frem. Legg stor vekt på forståelse av kart og terreng. Det er noe av det mest sentrale for å orientere raskt.

Bom-bommelibom: Bommer du på posten, så prøv å finn ut hvor du står. Går det ikke, så prøv å finne frem til et sikkert holdepunkt. Slår det også feil, så gå tilbake til ditt siste sikre holdepunkt.