Stavgang: 3 teknikker du lærer raskt

Det er lett å gå med staver, selv om armbevegelsene kan føles litt for raske i begynnelsen. Her er tre teknikker.

Du blir fort vant til det, og etter hvert som rytmen kommer, kan du skifte mellom de forskjellige teknikkene. Husk at stavene alltid skal føres - ikke støtes - i underlaget.

Vekselsving

Beveg stavene i den rytmen armene arbeider i når du går vanlig, det vil si vekselvis høyre og venstre stav fremme, og samtidig fører du motsatt ben frem. Sett ned staven ved hælen til den fremre foten. Bruk stavene til å trekke kroppen fremover og senere i bevegelsen til å skyve kroppen frem. Senk skuldrene og se fremover.
Konsentrer deg om å bruke armene, og spark fra med stortåen slik at leggmusklene aktiveres. Ha et fast grep rundt staven når du setter den i bakken, og slipp etter hvert som armen glir bakover slik at du til slutt holder med bare tommel- og pekefinger.

Parallellsving

Jobb synkront med armene. Sett begge stavene i bakken ved hælen på den foten du har fremme. Du trekker først kroppen frem med begge armene samtidig og skyver deg frem når stavene er bak kroppen. Også her skal du løsne grepet rundt stavene slik at du ender opp med å holde med tommel- og pekefinger. Parallellsving er en fin måte å variere gangen på, eller når du skal opp eller ned bratte bakker.

Skitak

Her går eller løper du ved å sparke ekstra fra med foten slik at bevegelsene blir mer hoppende og glidende og armbevegelsene større. Også her setter du staven ned ved hælen til den foten som er foran, og grepet rundt staven løsnes i takt med at den beveger seg bakover. De kraftfulle bevegelsene gjør at skrittene blir lengre, og det blir hardere for kroppen.

Hvor lange staver?

Lengden på stavene skal være ca. 0,7 x høyden din. Det svarer til at når du holder rundt skaftet og har albuene i siden, skal underarmen være vannrett. Er du i tvil, så velg heller for korte enn for lange. Lange staver vil resultere i at man strammer skuldrer og nakke unødig for å løfte stavene. Nordic walking-staver er både solide og ettergivende for at de skal kunne brukes i all slags terreng og samtidig dempe de støtene som forplanter seg opp i armer og skuldrer når man setter stavene i bakken.