Tabata sittende vipp med kne

Øvelse til tabata oppvarming.