Tips til bedre svømmeteknikk

Rytmisk åndedrett

Når du svømmer, er det viktig at åndedrettet er rytmisk, dvs. innånding og utånding går uten avbrytelser. Du puster ut under vann så snart du har vendt ansiktet ned under overflaten.

Krål

Hvis du svømmer krål, puster du inn ved å snu ansiktet til siden slik munnen kommer over vannoverflaten. Pust ut når ansiktet er vendt ned under vann. Du puster inn gjennom munnen, men puster ut gjennom nesen for ikke å sluke vann eller få vann i lungene. Ved hvert svømmetak trekker du pusten mot høyre eller venstre. Du må ikke holde pusten.

Brystsvømming

Når du svømmer bryst, løfter og senker du ansiktet fra vannet. Idet du samler armene for å skyve dem frem, løfter du haken over vann og puster inn. Når du skyver armene frem, kommer ansiktet under vann til fremdriften, og du puster ut.

Butterfly

Svømmer butterfly, kan du trekke pusten ved hvert annet svømmetak. Idet du løfter armene og fører dem frem i vannet, løfter du hodet over vannoverflaten og puster inn. Du puster luften ut igjen når du tar neste svømmetak mens hodet er under vann.

Uansett hvilken svømmestil du bruker må du koordinere åndedrettet og svømmetakene. Du skal puste rytmisk og ikke holde pusten.

Rytmisk bevegelse

Svømming er en teknisk krevende idrettsgren. Hvis du har dårlig svømmeteknikk, betyr det at du bruker mange krefter på å svømme ganske kort og veldig langsomt. Det er drepende for motivasjonen.

Derfor kan teknikkøvelser, selvom det umiddelbart høres kjedelig ut, være med til å gjøre treningen mer underholdende og svømmeferdighetene bedre. I stedet for at tenke over hver bevegelse kan du nøye deg med å konsentrere deg om tre punkter:

Ligg strømlinjet i vannet

Tenk over hvordan du ligger i vannet. Hvis du ikke kommer noen vei, skyldes det ofte at du ligger skjevt i vannet. Da gjør kroppen motstand og forhindrer deg i å komme frem. Prøv å gjøre så lite motstand som mulig ved å forestille deg at kroppen er helt strømlinjeformet.

Finn nytt vann å "trykke på"

Armtakene er det som først og fremst får deg fremover og gir fart i vannet. Når du beveger hender og armer gjennom vannet, gjelder det at du finner nytt vann å "trykke på". Det vil si at du hele tiden flytter hendene og holder dem i en vinkel slik at du merker en motstand mot håndflaten under hele armtaket.

Finn den beste rytmen

Kanskje er du ikke helt fortrolig med å svømme. Da bruker du krefter på å spenne i mange muskler du ikke skal bruke. Prøv å finne en god rytme slik at du kan svømme avslappet. Du bruker nemlig for mye energi på å ikke komme noen vei hvis du spenner.

Newsletter background