Tren deg skarpere

Hvis du vil holde topplokket knivskart livet ut, er det bare å komme i gang med treningen.

Trener du fysikken, holder du også de små grå i aktivitet!

Det viser en stor amerikansk undersøkelse. Over 9000 kvinner fra 65 år og oppover oppga hvor mye de trente i henholdsvis tenårene, 30-årene, 50-årene og senere i livet. Alle deltakerne gjennomgikk en test for å undersøke den mentale kapasiteten. Resultatet viste at de som trente regelmessig i en eller flere av disse periodene, var skarpere enn de inaktive kvinnene.

Konklusjonen av undersøkelsen er at uansett hvilken periode av livet man er fysisk aktiv, forebygger det demens og redusert mental kapasitet i alderdommen. Svakheten ved undersøkelsen er at den bygger på deltakerne sin egen oppfattelse av trening, ikke en en generell definisjon. Undersøkelsen ble publisert i juliutgaven av Journal of the American Geriatrics Society.