15 min pause annenhver time

15 minutters pause annenhver time i løpet av arbeidsdagen gir ekstra beskyttelse mot diabetes.

Husk å ta pauser i løpet av dagen.

Lege Jerk W. Langer vurderer: 1

De små pausene fungerer som ventiler som holder stresshormonet kortisol i sjakk. Ellers ville kortisolet sette fart på kroppskjemiske prosesser som lagrer fett inne mellom organene i magen, der det kan gi grobunn for diabetes. Stress øker faren for type 2-diabetes betydelig, ifølge en svensk undersøkelse av 4821 kvinner i alderen 35–55 år.

Stress på jobben viste seg å gi dobbelt så høy fare for sykdommen. Det får hjertet til å slå raskere og pusten til å bli mer overfladisk. I denne kamp- eller flukttilstanden skyter blodsukkeret i været for å gjøre deg klar til handling. Klarer ikke cellene å håndtere så mye blodsukker, hoper det seg opp i blodet og blir kronisk høyt. Bryt den onde sirkelen der den startet, det vil si ved å holde kortisolnivået i kroppen nede. Bruk pausene til å gå litt rundt, trekke frisk luft, utføre en yogaøvelse, meditere eller prate litt med en kollega. Pust dypt og rolig.