10 tips til færre unødvendige bekymringer

Klarer du ikke å bli kvitt bekymringene? Sjekk denne lista.

Bekymrer du deg for mye?

© iStock

Det er greit nok med bekymringer, hvis de bunner i reelle problemer. Men hvis du konstant går rundt og bekymrer deg for ting du ikke kan gjøre noe med, eller som aldri blir virkelige, så kan det være greit å trene på å bekymre seg litt mindre.

1. List opp og sjekk nøye

Hvilke er de 10 tingene du frykter mest kan skje de neste tre månedene? Skriv dem ned og lag en merknad i kalenderen om at du skal sjekke lista når de tre månedene har gått. Har noe av det gått i oppfyllelse? Etter all sannsynlighet vil du se at mange av bekymringene, eller kanskje til og med alle, var fullstendig bortkastede.

2.

Husk at hvordan ting ender ikke avhenger av hvor mye du bekymrer deg for dem. Det er ofte bortkastet energi som kunne vært brukt bedre.

3. Tankeventilen

Hvis du sier bekymringstankene høyt, fungerer det som en ventil som letter på trykket. Når frykten er stengt inne i hodet, vokser den seg lett større enn den egentlig er.

4.

Trening er en perfekt motgift. Når du bruker kroppen, slutter de negative tankene å kverne rundt i hodet. Etterpå føler du deg dessuten mer energisk og mye mindre anspent.

5. Lær mer om psyken

Det er vanskelig å snakke om færre bekymringer uten å nevne mindfulness, og det er det en grunn til. Du får nemlig større innsikt i tankene og tankemønstrene dine, og det blir lettere å stoppe problemtankene i tide før de tar av.

*TIPS: Headspace er en app der du finner alle mulige former for mindfulnessøkter. Du kan blant annet ta et nybegynnerkurs som varer i enten 5 eller 10 minutter om dagen.*

6.

Bruk mottoet: «Alt ordner seg til slutt.»

7. Er det noe du kan gjøre?

Det er stor forskjell på å bekymre seg for problemer og løse dem. Se om du kan gjøre noe med saken. Hvis ja, så gjør det. Hvis ikke, så slutt å bekymre deg.

8.

Prøv å avdekke forskjellen på et reelt problem og et tenkt scenario som ennå ikke er virkelighet. Det siste starter ofte med «hva om ...»

9. Lag et bekymringsvindu

Sett av for eksempel 15–20 minutter hver dag der du tillater deg selv å bekymre deg. På den måten får du en følelse av kontroll og det er nettopp kontroll over alle tankene som ofte mangler.

*TIPS: Velg et tidspunkt på dagen som ikke er for nært sengetid. Ellers risikerer du å ta med deg alle tankene til sengs.*

10.

Øv deg på å se muligheter i stedet for katastrofer.

Artikkelen er hentet fra I FORM nr. 14/2018