Er egentlig kvinner best på multitasking?

Babyen henger på hofta, venninnen er i telefonen, middagen koker i ovnen og du rydder opp med den siste ledige hånda. Høres det kjent ut? Da har du den ettertraktede evnen som kalles multitasking. Spørsmålet er om det bare er kvinner som klarer å multitaske. Her får du svaret.

Kvinne multitasker

Evnen til å ha flere baller i lufta har ikke bare med kjønn å gjøre.

© iStock

Hemmeligheten bak multitasking

Multitasking er et ord mange av oss bruker for å bekskrive hvor flinke (eller dårlige) vi er til å håndtere to eller flere oppgaver samtidig. Men vet vi egentlig hva som skjer når vi mulittasker? Her undersøker vi hemmeligheten bak mulittasking: hva skjer i hjernen når vi multitasker, og er det kjønnsforskjell når det gjelder hvem som er best på å multitaske?

Hva vil det si å multitaske?

De to franske hjerneforskerne, Sylvain Charron og Etienne Koechlin, fra blant annet Université Pierre et Marie Curie i Paris har forsket på hva som skjer med hjernen når vi utfører to oppgaver samtidig. Og det viser seg faktisk at høyre hjernehalvdel retter oppmerksomheten mot den ene oppgaven (røde områder, goal A, action A), mens den venstre hjernehalvdelen tar seg av den andre (gule områder, goal B, action B).

I den forreste delen av hjernen sitter også et kontaktområde (oransje område, goal switch) som styrer samspillet mellom de to hjernehalvdelene og bytter på å rette oppmerksomheten mot den ene og den andre oppgaven. Forhåpentligvis går skiftet mellom de to hjernehalvdelene så raskt at du føler du har oppmerksomhet på begge oppgavene samtidig.

Kilde: videnskab.dk

Hjernens oppdeling

MULTITASKING En forenklet skisse av hva som skjer i hjernen når vi multitasker.

© iStock

Hvem er best til å multitaske?

Vi kvinner innbiller oss ofte at vi er flinkere enn menn når det gjelder å gjøre flere ting på én gang, men virkeligheten er ikke fullt så svart-hvit. Forskere har iallfall påvist flere teorier i årenes løp, og en del tyder på at evnen til å multitaske er styrt av hormoner.

I en svensk undersøkelse fra 2012 var mennene for eksempel bedre på å løse flere oppgaver samtidig enn kvinner som hadde eggløsning, mens de kvinnene som hadde menstruasjon, klarte seg like bra som mennene. En splitter ny undersøkelse fra Sveits konkluderer imidlertid med at kvinner er bedre multitaskere, men at denne evnen ser ut til å forsvinne når østrogennivået synker i takt med overgangsalderen.

Vet du hva som er de første symptomene på demens?

Newsletter background