Kilder til omega-3

Denne tabellen om omega-3 er viktig av to årsaker, se hvorfor.