Kilder til omega-3

Denne tabellen om omega-3 er viktig av to årsaker, se hvorfor.

For det første kan du se hvor mye du skal spise av forskjellige råvarer for å få nok omega-3. Legg merke til de to nivåene. Å forebygge hjertekarsykdom krever mindre doser enn å forebygge belastningsskader, f.eks. etter trening.

For det andre kan du se i tørre tall at noen kilder gir betydelig flere kalorier enn andre!