Øvelse 1: Rekk langt

Slik gjør du Hold en svømmeplate eller lignende i den ene hånden. Strekk armen opp foran deg. Med den andre hånden øver du nå på det øyeblikket da hånden treffer vannet. Bøy albuen oppover, og strekk hånden og armen så laaangt fram som mulig og ned i vannet. Når armen ikke kan strekkes lenger fram, trekker du hånden bakover og skyver vannet vekk.

Bra fordi Jo lengre tak du tar, desto lenger tid har du til å trekke inn luft og til å utnytte framdriften.

Svøm to baner (i 50-metersbasseng); én med venstre hånd og én med høyre hånd.