Øvelse 2: Skyv pinnen bakover

Slik gjør du Når du fører hånden bakover, skyver du vannet unna, slik at du kommer framover. Tenk deg at du har en lang pinne, og at den ene enden på den hviler mot håndflaten fra det sekundet du begynner å føre hånden bakover. Den pinnen vil du gjerne skyve langs kroppen, slik at den så vidt sneier utsiden av hoften. Pass på at den ikke ”treffer” deg i magen.

Bra fordi Mange har en tendens til å kjøre hånden for mye inn under kroppen når de svømmer. Det senker framdriften og dermed tempoet.

Svøm to baner (i 50-metersbasseng) der du ”skyver” pinnen bakover.