Tabata - slik trener du

Tabata øvelsene tar til sammen bare 14 minutter, men er tøffe og gir garantert resultat på kort tid.

Slik trener du tabata

OPPVARMING - 10 MINUTTER

Varm opp med 10 øvelser. Når du om litt skal trene med høy intensitet, er det viktig at musklene er rede til å klare presset, ellers kan det resultere i skader. Gjør hver av de 10 oppvarmingsøvelsene i 30 sekunder. Gjenta du øvelsene en gang til. Se oppvarmingsøvelsene til tabata >>### TABATA - 14 MINUTTER

20-sekundersintervaller med full gass. 10 sekunder pause. Gjenta atte ganger med hver av de tre ovelsene. På den måten tar hver ovelse fire minutter. Ta ett minutt pause for du gar videre til neste ovelse. Se øvelsene til tabata >>

NEDTRAPPING - 6 MINUTTER

Få ned pulsen. Løp lett på stedet, tøy ut el.l. i 6 minutter.