Hvor høyt bør styret sitte?

Dette henger sammen med hva du ønsker å oppnå.

Glad mannlig syklist med hvit sykkelhjelm

HØYDE PÅ SYKKELSTYRE Riktig styrehøyde + riktig setehøyde + riktig avstand mellom styre og sete = Best mulig aerodynamikk.

Sammen med setehøyden og avstanden mellom styre og sete, avgjør styrehøyden hvor aerodynamisk du sitter på sykkelen. Det har avgjørende betydning for hvor effektivt du sykler. Her ser du hvor mye energi du kan spare på å plassere styret lavt. Bare husk at det ikke er særlig behagelig, og det krever tilvenning å ligge flatt på sykkelen.

Terrengsykkel

Et lavt styre er ikke hensiktsmessig når du sykler i teknisk terreng. Det gir for mye vekt på forhjulet og mindre kontroll, særlig i utforbakker.