Er depresjon arvelig?

Depresjon er en arvelig lidelse, og det diskuteres ofte om det er på grunn av gener eller miljø. Les hva depresjonsforskeren mener.

En deprimert kvinne – er depresjon arvelig?

ER DEPRESJON ARVELIG? Det er som regel flere faktorer i spill inn når noen rammes av depresjon, men genene kan ha betydning.

© iStock

I likhet med andre psykiske sykdommer som schizofreni og angst, har du økt risiko for å få en depresjon hvis noen i din nærmeste familie har hatt det. Det har i årevis fått forskere til å diskutere om arvelig depresjon skyldes gener eller miljø.

Depresjonstest: Er du deprimert?

Ifølge Poul Videbech kan begge deler være sant. Du kan for eksempel venne deg til å reagere depressivt hvis du vokser opp med en deprimert mor eller far. Men adopsjonsstudier har også vist at barn av foreldre med depresjon fremdeles har økt risiko for å få sykdommen, selv om de har vokst opp i en fosterfamilie.

– Det er langt fra sikkert at du vil utvikle depresjon selv om noen i familien har hatt det, men risikoen for at det skal skje er litt høyere. Den skal ligge et sted mellom 12 og 60 prosent sammenlignet med dem som ikke har depresjon i familien
— Professor Poul Videbech, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Som legger til at du ikke må la deg styre av angsten for å få en arvelig depresjon, ettersom gener ser ut til å spille en mindre rolle enn andre faktorer som kan føre til depresjon.

VANLIGE ÅRSAKER TIL DEPRESJON

– det er ofte snakk om flere ting:

  • Stressende livsomstendigheter (f.eks. dødsfall, vold, sykdom, skilsmisse)
  • Belastninger under oppveksten (f.eks. omsorgssvikt, seksuelt misbruk)
  • Arvelige forhold/genetikk
  • Fysiske sykdommer (f.eks. stoffskiftesykdommer, høyt blodtrykk)
  • Misbruk/stoffer

Kilde: Poul Videbech, Professor og overlege ved Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning