Er det forskjell på klima og miljø?

Klimakatastrofe, miljøsvineri og global oppvarming: Kjært barn har mange navn, men akkurat i dette tilfellet er det på en måte snakk om to forskjellige barn ...

Eventuelt en kvinne i striregn.

FORSKJELL? Når været blir varmere, og vi opplever mer ekstreme fenomener som orkaner, tørke og skogbranner, er det klimaet som forandrer seg, og ikke miljøet.

© iStock

Det er det faktisk, selv om de to tingene ofte er nært forbundet og man ikke har pleid å skille så nøye mellom dem.

La oss starte med en enkel definisjon: Klima betegner atmosfærens normale tilstand på et gitt sted, mens miljø kan brukes om alle ytre forhold som påvirker mennesker og andre organismer.

Derfor kan man si at klimaforandringene, som jo heller ikke er det samme som klima, er et av flere globale miljøproblemer. Men fordi klimaforandringene er så massive, gir det også god mening å plassere dem i en egen kategori.

Det finnes altså miljøproblemer som ikke har noe med klimaet å gjøre, men også miljøproblemer som påvirker klimaet. Men alle miljøproblemer er ikke klimaproblemer ...

Er virkelig alt dette viktig for deg som kanskje bare vil gjøre noe bra for både klimaet og miljøet?

Ja, det er det faktisk, for selv om de to tingene nesten bestandig går hånd i hånd på den måten at hvis du gjør noe bra for klimaet, gjør du også noe bra for miljøet, finnes det også unntak.

Når man har lyst til å anlegge solcelle- og vindmølleanlegg – som jo reduserer behovet for fossilt drivstoff, og dermed er en bonus for klimaet – i naturområder, kan det utfordre biodiversiteten i det aktuelle området, og det kan indirekte skade miljøet.

Lettere forvirret? Nedenfor har vi samlet en rekke eksempler som kan tydeliggjøre forskjellen mellom klima og miljø litt bedre.

Miljø eller klima?

PFAS-forurensning er ...

... et miljøproblem. Hvis man bare ser på de ikke nedbrytbare fluorstoffene som har fått økt oppmerksomhet de siste årene, utgjør de ikke i et klimaproblem i seg selv, men de er et miljøproblem når innholdet av PFAS-stoffer overskrider de fastsatte grenseverdiene. I tillegg kommer det faktum at undersøkelser av det amerikanske Environmental Protection Agency, viser at det under framstilling av PFAS-stoffer slippes ut chlordifluormethan, en drivhusgass som er cirka 5000 ganger mer potent enn CO2. Dermed er PFAS-stoffene inderekte også et miljøproblem.

Plastforurensning er ...

... et miljøproblem. Når vi hører om øyer av plast i Stillehavet som er større enn et land som for eksempel Danmark, er det snakk om et reelt miljøproblem, for plast skader det lokale dyrelivet og kan forurense omgivelsene. Produksjonen av plast fører også til utslipp av CO2.

Biodiversitetskrisen er ...

... et miljøproblem. Og det på samme måte som klimakrisen kan sies å være et miljøproblem. Biodiversitetskrisen, som omfatter tap av artsrikdom over hele kloden, blir ofte kalt en krise oppå krisen, og det er ikke helt feil. Det er en miljøkrise som først og fremst har oppstått fordi vi mennesker har ødelagt levesteder for dyr og planter, og den er så alvorlig at det gir mening å skille den ut i en egen kategori, i likhet med klimaforandringene

CO2-forurensning er ...

... et klimaproblem. Alle utslipp av gasser som bidrar til drivhuseffekten, er et klimaproblem. Det varmere været kan forårsake eller forsterke lokale miljøkriser, inklusiv den såkalte biodiversitetskrisen. Sammen med CO2 blir det dessuten sluppet ut luftforurensende stoffer som er skadelige for både miljøet og folkehelsa.

KILDE: Lars Kjerulf Petersen, seniorforsker og ph.d.

I FORM nr. 13/2023