Test deg selv: Er du konfliktsky?

Leter du etter nødutgangen ved første tegn til konflikt? I så fall slipper du oppgjøret der og da, men risikerer at det innhenter deg i form av dårlig selvbilde og psykisk stress. Finn ut hvor flink du er til å håndtere konflikter.

En konfliktsky kvinne som holder seg for øynene

KONFLIKTHÅNDTERING – Stenger du helt av ved tegn til konflikt?

© iStock

Det kan være vanskelig å holde fast ved sin mening ved uenigheter. Noen stikker halen mellom beina og får ikke sagt hva de står for. Andre overreagerer og angrer på alt de sa etterpå. Ta testen og finn ut om du kan bli flinkere til å håndtere konflikter på en mer hensiktsmessig måte.