Drøm deg til en bedre hverdag

Drømmer har mange fordeler som alle bidrar til at du får en mer harmonisk hverdag. Her finner du ut hvordan du best utnytter drømmesøvnen.

Kvinne ligger i sengen og ser på vekkerklokka

Få mer ut av drømmesøvnen

Våkne midt i en drøm

Du føler deg mest uthvilt hvis du våkner opp midt i drømmesøvnen, for da minner hjernebølgene mest om våken tilstand – og dessuten vil du lettere kunne huske drømmene når du våkner. En søvnsyklus varer i 90 minutter, og du drømmer i 20 prosent av tiden mot slutten av syklusen. For å våkne mest mulig opplagt om morgenen bør du derfor helst våkne i løpet av de siste 18 minuttene av en syklus. Av samme grunn er det optimalt å sove et helt antall perioder på 90 minutter, for eksempel 7,5 timer, som tilsvarer nøyaktig fem søvnsykluser. Ringer vekkeklokken derimot midt i den dype søvnen, er det vanskelig å stå opp.### Lær deg å drømme klart

Klare drømmer er drømmer du har kontroll over og kan påvirke handlingsforløpet i. Normalt er du ikke bevisst på at du drømmer før du våkner opp igjen, og under drømmen forblir du i rollen som passer tilskuer. Men under en klar drøm innser du allerede i søvne at det må være en drøm, og i stedet for bare å se på, tar du kontroll over drømmen og bestemmer helt bevisst hvordan den skal utvikle seg. Forskning tyder på at hvis du har klare drømmer du klarer å gjennomskue, vil du også bli bedre til å gjennomskue virkeligheten i våken tilstand og kan lettere løse oppgaver som krever logisk sans og innsikt. Du kan trene deg opp til å drømme ved å gjenkalle så mange detaljer som mulig når du våkner, og ved å si til deg selv før du sovner at du vil huske drømmen.

Sov lenge, og drøm mer

Drømmer er nyttige, så det er bra å drømme så mye som mulig. Drømmesøvnen utgjør en større og større del av søvnen jo lenger du sover, og etter de første seks timene av søvnen drømmer du omtrent halvparten av tiden. Derfor gjelder det å sikre seg en lang nattesøvn. Det er også viktig å unngå avbrutt søvn. Du begynner nemlig først å drømme omtrent halvannen time etter at du har sovnet, så hvis du våkner ofte, rekker du aldri å komme inn i drømmesøvnen.### Drøm deg god

En god drømmesøvn kan også styrke evnen til å huske innøvde bevegelser som for eksempel å spille piano, sykle eller slå en dobbelt backhand i tennis. Det er nemlig under drømmesøvnen at den såkalte prosedurale hukommelsen styrkes, slik at bevegelsene fester seg bedre i hukommelsen. Det gjør at du lærer dem raskere. Sørg derfor for å sove i minst åtte timer etter at du har lært deg noen nye bevegelser. ### Knekk koden

Selv om de fleste forskere ikke tror at drømmer har noen bestemt betydning, er det velkjent at du drømmer om de tingene du er mest opptatt av. Hvis du vil prøve å koble en av drømmene dine til tidligere opplevelser, så husk at man drømmer mest om det som enten har skjedd dagen før eller fem–sju dager tidligere. Det er altså ikke så sannsynlig at det er opplevelsene fra to dager eller to uker tidligere som spøker i drømmene dine.