Blir noen mennesker mer påvirket av stress enn andre?

Hvis du bare er robust nok, og har en positiv tilnærming til livet, er du da immun mot stress? Nei dessverre, ikke helt. Men ditt generelle syn på livet kan påvirke hvor fort du bukker under. Vi har spurt en stressforsker hvilke personlighetstrekk som er mest mottakelige for stress.

Kvinne som er stresset.

STRESS – Hvordan du ser på verden, kan være avgjørende for hvor mottakelig du er for stress.

© iStock

Se for deg to personer på samme arbeidsplass med akkurat samme jobb. Etter en lang, ekstra travel periode, blir den ene senket av stress, men ikke den andre.

Hva skyldes det? Har den sistnevnte ganske enkelt en personlighet som gjør henne bedre rustet til å håndtere stress? Ifølge stressforsker Tanja Kirkegaard er det faktisk noe i denne påstanden.

De som generelt pleier å se en mening i det som skjer, og tror at man lærer av motgang, er i utgangspunktet best beskyttet mot stress.

Mens de som i stedet mener at alt i tilværelsen er tilfeldig, og at dårlige ting kan ramme dem når som helst, som regel er mer utsatt.

Kontroll er et nøkkelord når det gjelder stress og personlighet.

Føler du at du har noenlunde kon- troll over tilværelsen, og har en grunnleggende tro på at du vil klare å løse de utfordringene du møter på din vei? I så fall står du sterkere enn en kollega eller venninne som lever med en iboende frykt for å miste kontrollen.

TO PERSONLIGHETSTYPER

Alle kan bli stresset, men din tilnærming til livet kan ha betydning for hvor fort det tipper over.

Stress kan ramme alle

Når det er sagt, er det ifølge forskeren viktig å slå fast at ingen mennesker – uansett personlighet – er immune mot stress.

Selv om du er født med verdens største ja-hatt på hodet, kan du havne i situasjoner du ikke ser hvordan du skal komme deg ut av.

Stress kan ramme alle, uansett hvordan de ser på livet, men noen klarer ganske enkelt å stå imot litt lenger.

Ta en titt på omgivelsene

To personer som reagerer forskjellig på arbeidspress, kan også ha det svært forskjellig på hjemmebane. Den ene gjennomgår kanskje en personlig krise som gjør det vanskeligere å takle det.

Et psykisk belastende arbeidsmiljø kan også få selv den mest hardbarkede arbeidsnarkoman til å bukke under for stress.

Hvis du bare ser på din egen psyke, er det lett å miste blikket for alt rundt deg som bidrar til å skape stress.

Sagt på en annen måte: Dersom du går rundt og føler at stresset utelukkende er din egen skyld, fordi du ikke er tøff nok, risikerer du at det blir enda verre. Rett og slett fordi du påtar deg alt ansvaret, men så enkelt er det sjelden.