Så viktig er gåturen

En gåtur i frisk luft kan være en fin snarvei til å få litt flere skritt inn i hverdagen, men i virkeligheten gir det langt mer enn bare litt ekstra mosjon. Les hvor mange fordeler du oppnår ved å ta deg en tur ut i naturen.

Fordelene ved gåturen

  • En rask gåtur i høyt tempo skaper nye hjerneceller og hjelper de forskjellige delene i hjernen til å kommunisere med hverandre.
  • Klarer du å få lagt inn en gåtur i hverdagen er det en fordel for hjertet. Gåturen er med på å stimulere kretsløp og muskler slik at både kolesterol og blodtrykk faller.

  • Grunnet gåturens lave tempo forbrenner du primært fett i stedet for å tære på karbohydratlagrene.

  • Det fører til at du går ned i vekt av og at du ikke tømmer kjøleskapet av sult når du kommer hjem.
  • Beina dine vil takke deg for regelmessige gåturer. Risikoen for beinskjørhet i hoften synker nemlig med 40 prosent hvis du jevnlig går deg en tur.
  • Løping kan være hardt for leddene på grunn av mange harde støt gjennom kroppen. Med en gåtur slipper du dette.

God tur!

Bruk I FORMs ruteplanner til å planlegge gåturene dine – eller til å måle dem opp når du kommer hjem.

Studien

De fleste kjenner den avstressende virkningen en gåtur i skogen kan gi, og hvordan det gjør oss gladere og mer fornøyd med omverdenen og oss selv. En studie fra Emmett Interdisciplinary Program in Environment and Resources ved Stanford University satte seg fore å undersøke nettopp dette, nemlig hvordan en gåtur kan påvirke vår mentale tilstand. Gregory Bratman ledet studien hvor de nevrologiske mekanismene som utløses under en gåtur i naturen, skulle kartlegges.

Gregory Bratman og hans team ønsket blant annet å se på hvordan en skogstur påvirket forsøkspersonenes tendens til ”morbid rumination” – eller morbid drøvtygging. Morbid drøvtygging er når vi tenker uforholdsmessig lenge og nøye over situasjoner og problemstillinger, som gjør oss lei og utilfredse med oss selv og andre. Tendenser ses som et forstadium til depresjon.

Studien ble gjennomført ved å la halvparten av forsøksgruppen gå en 90 minutter lang tur i naturen, mens den andre halvdelen gikk langs en trafikkert motorvei. Som forventet hadde gruppen som gikk en tur i skogen god effekt, mens motorveiduren hadde negativ virkning på den andre gruppen.

Videre skal Gregory Bratman og team hans forske på hvorvidt det er roen, selve naturen eller en tredje grunn som gir de positive resultatene.