Midjemål fremfor vekt og BMI

Det har lenge vært uenighet om kroppsmasseindeks - KMI, kanskje bedre kjent som BMI - sier den noe om hvorvidt vi er overvektige eller ikke.

Midjemål

Midjemålet er en bedre indikator på sunn helse enn vekt og BMI (KMI)

© iStock

Kritikerne mener at BMI (KMI) er uegnet, fordi målingen utelukkende handler om total vekt og ikke hvor mye fett man har rundt magen. Magefettet er det mest usunne, og selv om man har en vekt som ligger innenfor tillatt BMI, kan man likevel ha en usunn bilring rundt magen.

Hvordan regner du ut BMI-tallet?

Argumentene får støtte fra skotske forskere som har fulgt 1000 mennesker gjennom ni år og målt vekt og livvidde på dem en gang i året. Mange av testpersonene la på seg i løpet av årene og mistet samtidig muskelmasse. Det ekstra fettet de la på seg, ble altså oppveid av tapet av muskelmasse, og derfor så det ikke ut til at de la på seg nevneverdig hvis man utelukkende så på BMI-tallet. Forskerne foreslår at man i stedet måler livvidden regelmessig hvis man vil finne ut om man er på vei mot overvekt eller ikke.

Har du for mye fett på kroppen? Her kan du sjekke fettprosenten

Midjemål - hvor mye?

Hvis du er kvinne, bør midjemål ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) være på maks 80 cm for at du skal ha en sunn fettfordeling rundt magen. For menn bør livvidden være maksimalt 94 cm.