Blir vi smartere av musikk?

Smarte mennesker lytter til Mozart – eller? Vi har spurt en hjerneforsker om vi blir mer intelligente av å lytte til musikk.

Barn spiller musikk

MUSIKK – Musikk rører ved noen strenger i oss, men det er usikkert om vi blir smartere.

© iStock

Det er ikke bevist at vi kan få høyere IQ ved å lytte til eller spille musikk, men musikk stimulerer hjernen på mange ulike måter. Vi beveger oss til musikk, tenker på musikk og føler musikk.

Forskning med 30 000 barn har blant annet vist at barn som spiller mye musikk, også har en bedre arbeidshukommelse enn barn som ikke spiller musikk. Det vil si at de for eksempel er flinkere til å telle baklengs.

Men akkurat som med høna og egget, kan ikke forskerne si om barna har god arbeidshukommelse fordi de er gode i musikk fra før av, eller om de er gode i musikk fordi de hadde god arbeidshukommelse i utgangspunktet.

Vi vet likevel at tonene kan påvirke den kjemiske balansen i hjernen, slik at det blir lettere å løse en del oppgaver.Konsentrasjonsevnen kan for eksempel bli bedre når vi synger eller spiller musikk. Det ser også ut til at musikk kan styrke de områdene av hjernen som har med for eksempel språk å gjøre. Det å spille musikk sammen med andre, styrker også evnen til å samarbeide.

Dette bruker vi (også) musikk til

Musikk stimulerer belønningssystemet i hjernen

Når du lytter til musikk som du liker godt, utløses stoffet dopamin, som virker motiverende og gjør at det blir lettere å lære nye ting.

Musikk kan bidra til å skape en bestemt stemning...

og på den måten kan vi bruke musikk til å dele bestemte følelser med hverandre. Når vi er sammen, bruker vi ofte musikk til å skape en følelse av fellesskap og samhold.

Musikk kan også brukes til å avlede oppmerksomhet

Høy musikk på treningssenteret kan for eksempel gjøre at du glemmer hvor hard treningen egentlig er.

Kilde: Peter Vuust, jazzbassist og hjerneforsker