Hvorfor er noen fargeblinde?

Fargeblindhet er svært sjelden hos kvinner, men litt vanligere blant menn. Les hvorfor og få en pekepinn på om du bør teste deg.

Test av fargeblindhet

FARGETEST - Ser du noen tall?

Det er svært sjelden at noen helt mister evnen til å se farger.

Selv den mer vanlige formen for fargeblindhet hvor man har vanskelig for å skille mellom for eksempel rødt og grønt, er sjelden blant kvinner.

Mens under én prosent av alle kvinner er fargeblinde, anslår man at mellom fem og åtte prosent av alle menn er det.

Forskjellen skyldes at fargeblindhet er knyttet til kjønnskromosomet X.

Kvinner er født med et X-kromosom fra både mor og far, mens menn har et X-kromosom fra mor og et Y-kromosom fra far.

Ett normalt X-kromosom er nok til å gi et normalt fargesyn, så for at en kvinne skal bli fargeblind, må begge X-kromosomene hennes være defekte.

Med bare ett X-kromosom er menn mer utsatt for å bli fargeblinde.

Det betyr med andre ord at fargeblindhet er arvelig, at menn rammes i større grad enn kvinner, og at menn alltid arver tilstanden fra mor.

I noen tilfeller kan andre sykdommer eller medisiner som senker blodtrykket gjøre det vanskeligere å skille mellom bestemte farger.

Kilde: Toke Bek, professor og overlege