10 mulige tegn på depresjon

Det er ikke uvanlig å være sliten og lei seg, men hvordan føles det å være deprimert? Se hvilke symptomer du må holde øye med.

Moden kvinne stirrer tomt og trist ut i luften – tegn på depresjon?

SYMPTOMER PÅ DEPRESJON Depresjon er individuelt og oppleves forskjellige fra person til person.

© iStock

Depresjon er en av verdens vanligste psykiske sykdommer, og ubehandlet kan det få alvorlige konsekvenser for den som rammes. Men hvilke symptomer bør du være oppmerksom på?

Det finnes ingen entydig sjekkliste over depresjonssymptomer, ettersom vi mennesker er så forskjellige. Derfor kan depresjon for noen føles som en konstant tristhet og motløshet, mens andre blir rastløse og ikke får sove, og atter andre ikke klarer å føle noe som helst.

Felles for symptomene er likvel at de er vedvarende og at det der og da kan føles som om det ikke er noe som hjelper.

En tommelfingerregel lyder at når du har symptomer i mer enn 14 dager, bør du gå til legen. En depresjon kan i verste fall føre til selvmordstanker, og anslagsvis 10–15 prosent av dem med alvorlig depresjon ender med å ta sitt eget liv hvis de ikke får behandling.

10 vanlige symptomer på depresjon

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) kan diagnosen depresjon stilles når du i to uker har opplevd minst to av disse kjernesymptomene og to av følgesymptomene:

Kjernesymptomer

1. Nedtrykthet
2. Nedsatt lyst/ interesse for de tingene man pleier å gjøre
3. Mindre energi /alvorlig trøtthet

Følgesymptomer

4. Mindre selvtillit eller selvfølelse
5. Selvbebreidelse eller skyldfølelse
6. Tanker om død og selvmord
7. Problemer med å tenke eller konsentrere seg
8. Mye indre uro eller det motsatte: total lammelse
9. Søvnforstyrrelser
10. Merkbare forandringer i vekt eller appetitt

Grader av depresjon

MILD DEPRESJON

Du har:

  • minst to kjernesymptomer +
  • to følgesymptomer

Krever ikke nødvendigvis behandling.

MODERAT DEPRESJON

Du har

  • **minst to kjernesymptomer +
  • fire følgesymptomer

Krever psykoterapi og/eller medisinsk behandling.

ALVORLIG DEPRESJON

Du har

  • alle de tre kjernesymptomene +
  • fem følgesymptomer

Krever psykoterapi og/eller medisinsk behandling.