Hvor mange nordmenn lider av depresjon?

Ubehandlet kan depresjon føre til selvmordstanker. Vi snakker om en av verdens vanligste psykiske lidelser. Se hvor utbredt depresjon er.

En deprimert kvinne

HVA ER DEPRESJON? Depresjon er en faktisk psykisk lidelse og kan være svært alvorlig for dem som rammes.

© iStock

På verdensbasis er depresjon blant de aller vanligste psykiske lidelsene. Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) lider cirka fire–fem prosent av depresjon. Det tilsvarer cirka 280 millioner mennesker, og det er bare angst som rammer flere. Cirka 301 millioner mennesker, ifølge WHO. Og tallet er økende.

Også her i Norge, hvor anslagsvis 150 000 blir rammet av depresjon hvert år, og cirka 15 prosent til enhver tid lider av depressive symptomer. Cirka 1 av 10 nordmenn vil utvikle en depresjon i løpet av livet, viser tall fra Norges helseinformatikk.

Depresjonstest - har du symptomer på depresjon?

Ifølge depresjonsforsker og professor Poul Videbech kan tallet være enda høyere. Det er nemlig vanskelig å måle omfanget av depresjon, ettersom mange går rundt og har det uten at de noen gang forteller det til andre.

Kvinner får oftere depresjon enn menn

Depresjon rammer omtrent dobbelt så mange kvinner som menn, og unge kvinner er ekstra utsatt. Det finnes ikke noe entydig svar på hvorfor det er slik, men vitenskapelige undersøkelser viser blant annet at kvinner blir mer følelsesmessig og fysisk påvirket av stress, som er en velkjent grunn til depresjon.

En annen årsak kan ifølge depresjonsforsker Poul Videbech være at samfunnet stiller forskjellige krav til kvinner og menn. Noen kvinner føler kanskje et større press og mer ansvar for at alt i familien og hjemmet skal gå på skinner, samtidig som de skal leve opp til de samme kravene på arbeidsmarkedet som menn.

Videbech peker også på forskjellige karaktertrekk som kan påvirke risikoen for depresjon.

Det er ikke uvanlig at kvinner i større grad vender ting innover og bebreider seg selv mer enn menn gjør. Det ser vi blant annet hos studenter på eksamen. Mens en del unge menn ofte tenker «går det, så går det», har kvinnene en sterkere tendens til å legge press på seg selv.
— Poul Videbech, professor og overlege, Center for Neuropsykiatrisk Depressionsforskning

Når vi snakker om alvorlig depresjon, med fare for selvmordstanker, er det imidlertid ingen forskjell på kjønnene, og det er et faktum at flere menn enn kvinner ender med å ta sitt eget liv.