Seks parametre som påvirker lykken

Det er ikke bare personlige omstendigheter som er bestemmende for lykken. Andre faktorer utenfor din kontroll spiller også en rolle. Det er dem forskerne ser på når de skal forklare et lands samlede lykkenivå.

Kvinne smiler

FAMILIE OG NÆRE VENNER – har betydning for vår overordnede lykkefølelse. Det er viktig å ha nære bekjente som vi kan regne med.

© iStock

Er vi egentlig vår egen lykkes smed? Ikke helt. Det er nemlig flere ytre faktorer som påvirker vårt overordnede lykkenivå. Sjekk hva som avgjør hvor lykkelige vi er.

1. Et solid fellesskap er som et lykkekick

Om du har noen som støtter deg i vanskelige tider, ser ut til å spille en viktig rolle for den overordnede lykkefølelsen. Når FN hvert år regner ut lykkeindeksen, er også et av spørsmålene: «Hvis du skulle få problemer, har du i så fall slektninger eller venner som du kan regne med vil hjelpe deg når du trenger dem, eller ikke?»

Lær mer om personligheten din med testen: Er du introvert eller ekstrovert?

2. De friske og raske er også lykkelige

Et langt liv er ikke nødvendigvis det samme som et godt liv, men gjennomsnittlig levealder forteller likevel en hel del om befolkningens helse. Og god helse er en av de viktigste parametrene for et menneskes lykke.

3. Vi kommer lenger med vennlighet

Vi tror ofte at vi må gjøre noe bra for oss selv for å bli gladere, men forskning tyder på at det er viktigere å gjøre noe for andre. Det øker iallfall et lands overordnede lykkenivå om mange er involvert i veldedighet og frivillig arbeid, så hurra for den norske dugnadsånden!

4. Vi trenger frihet

Vi tenker neppe over det i det daglige, men det faktum at vi i Norge har en mulighet til å være sammen med hvem vi vil, si hva vi vil, møte hvem vi vil, dra hvor vi vil, er faktisk avgjørende for lykkefølelsen.

5. Tillit gir trygghet, som gir glede

Bor du i et land preget av korrupsjon, ser det ut til at den medfølgende utryggheten siver inn i privatsfæren. Bor du derimot i et land med lite korrupsjon, er det også sannsynlig at du befinner deg i et av de landene som skårer mest på FNs lykkeindeks.

6. Penger gjør glad, men rikdom er så mye

Ekte venner kan ikke kjøpes for penger, men en skilling holder likevel til litt lykke. Et lands bruttonasjonalprodukt er nemlig en viktig faktor når forskere skal finne et lands samlede lykkenivå.

Studier tyder på at det er en viss sammenheng mellom lykke og penger, men bare til det punktet hvor du har råd til å dekke dine grunnleggende behov. Det er ikke slik at de rikeste er de lykkeligste, men den tryggheten som følger med god økonomi, ser ut til å spille en rolle.

Kilde: World Happiness Report 2019

Artikkelen er hentet fra I FORM nr. 4/2020