Slik blir du en bedre lytter

Skjer det litt for ofte at du glemmer det noen nettopp har fortalt deg? Da lyttet du kanskje ikke godt nok etter ...

Kvinne lytter

Lytt med hjertet, så lærer du mye om både andre og deg selv.

© iStock

Ti stille og lytt...

Ja da, alle kan lytte, men alle er langt fra helt og fullt til stede når de gjør det. Ved å trene opp lytteevnen kan du få et bedre forhold til andre. Les hvordan du skjerper deg og blir mer oppmerksom overfor andre.

Scenario 1 - Du glemmer hva andre har fortalt

Eksperten: be alltid om å få en god forklaring

Årsaken til at du ikke klarer å huske det du har hørt, er enten at du ikke har forstått det som ble sagt eller at du ikke var oppmerksom under samtalen. Sørg for å lytte med full oppmerk­somhet heretter, og når vedkommende har snakket ferdig, kan du eventuelt oppsummere det du har hørt. På den måten kan du også få bekreftet at du har forstått det riktig.

Er det et tema som ikke interesserer deg, så finn noe rundt temaet som gjør det. Det er nesten alltid noe å gripe fatt i, og da får du helt naturlig lyst til å lytte og gi samtalen liv. Når du gjør det, vil det også være lettere for deg å huske detaljene etterpå.

Mange ganger er vi redde for å innrømme at det er noe vi ikke forstår, for vi vil ikke framstå som dumme. Men hvis det er viktig for relasjonen at du kan huske hva mannen til venninnen din jobber med, kan du be henne om å forklare det som om du var et barn på seks år. Da signaliserer du at du er interessert, og samtidig vil du lettere kunne huske det en annen gang.

Minn deg selv på at en god lytter er konsentrert når andre forteller. Legg eventuelt bort mobilen, slik at du ikke blir distrahert underveis, og fokuser utelukkende på den som forteller. Snakker dere på telefonen, så la være å gjøre andre ting imens.

Vet du hva som er de første symptomene på demens?

Scenario 2 - Du hører, men lytter ikke

Eksperten: vær til stede og lytt med hjertet

Lytt med hjertet og ikke bare med hodet. Ofte er det ikke innholdet som er det viktigste, men derimot det som skjer med fortelleren mens han eller hun snakker. Se på kroppsspråket, faktene og tonefallet hans eller hennes. Vis at du er nærværende ved å gi uttrykk for at du er der og at du «ser» vedkommende. Men unngå å presse den som snakker. Vedkommende skal selv ha lyst til å fortelle om problemet sitt.

Det er ingen grunn til å være flau over at du har konsentrert deg så mye om innholdet at du ikke alltid har vært oppmerksom på prosessen. I utgangspunktet er det aldri for sent å ta opp et tema igjen. Er det en person du står nær, så fortell vedkommende at du har en følelse av at det lå noe dypere bak. Da signaliserer du at han eller hun betyr noe for deg, og at du faktisk har lyttet bak ordene.

Hvis du værer at det ligger noe mellom linjene, så be om flere opplysninger. Du kan for eksempel si «kan du komme med et eksempel?» eller «jeg føler at det er noe du ikke forteller meg». Da gir du utrykk for at du føler deg fram. Du kan også variere med små konstateringer, som «hmm» eller «okay». Stiller du for mange spørsmål, kan fortelleren lett lukke seg, så finn en god balanse.

Scenario 3 - Du avbryter for å høre deg selv

Eksperten: be andre om å si fra når du avbryter

Hvis du har lett for å ta over samtalen, vil du framstå som en som alltid har noe viktigere å si. En løsning er å be omgangskretsen om å gjøre deg oppmerksom på det hvis du avbryter. På den måten blir du mer bevisst på om, hvor ofte og i hvilke situasjoner du gjør det.

Det er ganske tydelig når folk ikke lytter, så tenk på kroppsspråket ditt når andre forteller noe. Åpne armer, entusiasme i stemmen og øyekontakt viser at du følger med. Når du konsentrerer deg om å lytte, kan du også fange opp poeng du ellers ville ha gått glipp av hvis du hadde avbrutt den som snakker.

Det kan være fristende å fullføre kollegaens setninger når du tror du vet hva hun vil si. Men gjør du det, får hun følelsen av at du egentlig ikke gidder å høre på, så ikke gjør det. Hvis hun går dypere og dypere ned i temaet, er hun i ferd med å åpne seg for deg, og da bør du helst ikke spørre for mye – og absolutt ikke avbryte.