Gravid uke 26 (27. svangerskapsuke)

Du nærmer deg slutten av andre trimester, en tid da mange velger å gå på svangerskapsforberedende kurs. Her kan du lese mer om hva som skjer med deg og fosteret i uke 26.

Gravid uke 26 – mage og foster

GRAVID UKE 26 | Bortsett fra størrelsen ser nå fosteret ut omtrent som det vil gjøre den første gangen du ser den nyfødte.

© I FORM & iStock

Når du er gravid i uke 26, er du i 27. svangerskapsuke.

I jordmorterminologi kalles dagene i denne uken uke 26+0-6, der 0-6 er antall dager som har gått av uken. Når man skal si hvor langt du har kommet i svangerskapet, telles antall hele uker og dager du har vært gravid. Uke 26+0 betyr for eksempel første dag i den 27. svangerskapsuken.

Gravid uke 26: Hva skjer med deg?


Du nærmer deg slutten av andre trimester. Du er altså i ferd med å gå inn i den siste fasen av svangerskapet, der du begynner å tenke på fødselen.

Mange førstegangsfødende velger å gå på fødselsforberedende kurs i denne perioden for å lære mer om selve fødselen, hva de skal forberede seg på og ha klart, og hva de kan forvente når de kommer til sykehuset.

Hvis du vurderer hjemmefødsel, er dette et godt tidspunkt å snakke med jordmor om det.

Gravid uke 26: Hva skjer med fosteret?


Bortsett fra størrelsen er fosteret nå omtrent slik det vil se ut når du ser barnet ditt for første gang. Huden trenger imidlertid fortsatt å bli litt tykkere.

Hjernen gjennomgår nå en intens vekstspurt og får de karakteristiske furene og snirklene. Det betyr at den får en betydelig større overflate og flere hjerneceller. Fosteret har med andre ord blitt langt mer intelligent.

Hjernen regnes imidlertid ikke som ferdig utviklet før barnet er 5–7 år gammelt. Og isoleringen av hjernens nervefibre med fettstoffet myelin er ikke fullført før arvingen er i midten av 20-årene.

Kilder: Jordmor Christina Maltby, babyplan.no, nhi.no og helsenorge.no