Gravid uke 42 (43. svangerskapsuke)

En graviditet som går inn i 43. svangerskapsuke, kalles overtidig. Det er nå stor fare for at barnet ikke trives i livmoren, og det er på høy tid å komme seg ut!

Gravid uke 42 – mage og foster

GRAVID UKE 42 | Er ikke fødselen over nå, blir den satt i gang.

© I FORM & iStock

Når du er gravid i uke 42, er du i 43. svangerskapsuke.

I jordmorterminologi kalles dagene i denne uken uke 42+0-6, der 0-6 er antall dager som har gått av uken. Når man skal si hvor langt du har kommet i svangerskapet, telles antall hele uker og dager du har vært gravid. Uke 42+0 betyr for eksempel første dag i den 43. svangerskapsuken.

Gravid uke 42: Hva skjer med deg?


Du er nå i din 43. svangerskapsuke, og svangerskapet har vart i over 42 uker. Et svangerskap som går over 42 hele uker kalles overtidig. I henhold til denne definisjonen er det cirka to prosent av alle svangerskap som går over tiden.

Forhåpentligvis er du nå i tett dialog med jordmor og fødeavdelingen om når og hvordan du skal sette i gang fødselen eller om du skal ta keisersnitt.

Gravid uke 42: Hva skjer med fosteret?


Fødselsleger er enige om at det ikke er heldig for fosteret hvis svangerskapet fortsetter utover 42 uker (som det har gjort denne uken).

På dette tidspunktet viser morkaken tegn på sviktende funksjon, slik at fosteret ikke får nok oksygen og næring. Det påvirker fosterets trivsel inne i livmoren og kan i verste fall øke risikoen for fosterdød.

Hvis du er en av de få som har gått inn i 43. svangerskapsuke uten å ha født, følger lege og jordmor nøye med på hvordan det går med fosteret i livmoren.

Kilder: Jordmor Christina Maltby, babyplan.no, nhi.no og helsenorge.no