Bare 3 minutter med høy puls har effekt

Du lever lenger selv om du bare løper etter bussen eller opp og ned trapper, mener forskere.

Kvinne som løper i vanlige klær

HØY PULS – Sett opp tempoet i noen få minutter hver dag, så lever du lenger!

© Jakob Helbig

Er du typen som alltid møter opp litt svett til avtaler?

Det er bare positivt! De som får opp pulsen bare noen få minutter hver dag, lever nemlig ekstra lenge, viser en fersk studie.

Over 25 000 personer som ifølge eget utsagn ikke var spesielt fysisk aktive, brukte aktivitetsmåler i én uke. Etter sju år sjekket forskerne hvordan det sto til med helsa deres.

Da så de at de som fikk opp pulsen bare tre–fire minutter i uka, hadde 40 prosent lavere risiko for å dø av noe annet enn alderdom, og hele 50 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.

Studien kan ikke konkludere med 100 prosent sikkerhet at det er den kortvarige høye pulsen som gjør utslaget, eller om det bare er slik at de som har god helse fra før beveger seg mer.

Det er likevel første gang at forskere har kunnet måle helsefordeler ved det som kalles VILPA («vigorous intermittent lifestyle physical activity») så nøyaktig. Oversatt til norsk betyr det noe sånt som «korte utbrudd av intensiv fysisk aktivitet i løpet av hverdagen», som å løpe etter bussen, gå fort i trapper eller leke sisten med ungene.

Kilde: Nature Medicine

noen Få minutter betyr også noe når du ...

Åndedrætsøvelser

Gjør pusteøvelser

Et forsøk med 108 deltakere viser at bare fem minutter med pusteøvelser hver dag i én måned kan være nok til å dempe angst og stress, redusere hjertebank og roe nervesystemet. Den aller mest effektive pusteøvelsen i forsøket gikk ut på å ta to dype innåndinger fulgt av én lang utånding.

Gå rundt

Gå litt rundt

Hvis du går i cirka fem minutter hver halvtime, for eksempel en tur bort til kaffemaskinen eller til skriveren, synker blodsukkernivået med hele 58 prosent, viser et forsøk ved Columbia University. Testpersonene som reiste seg fra stolen og gikk i fem minutter hver halvtime, følte seg dessuten betydelig mindre trøtte og i bedre humør enn de testpersonene som ikke jevnlig spaserte litt rundt i løpet av dagen.

I FORM nr. 10/2023