Trening bidrar til å dempe angst

Trening hjelper mot depresjon og stress, men visste du at trening også kan lindre angstsymptomer?

Kvinne i treningsklær som sitter og tøyer ut.

LINDRING - En tur til treningssenteret er også bra for din psykiske helse.

© iStock

Det finnes etter hvert en del forskning som viser at trening kan dempe og forebygge stress og depresjon. Men når det gjelder en annen minst like utbredt psykisk sykdom som angst, er det mer sparsomt med dokumentasjon.

Derfor har forskere samlet 286 angstpasienter med en gjennomsnittsalder på 39 år, og satt dem til å trene i en periode på 12 uker. Deltakerne ble delt i to grupper som trente enten ved moderat eller ved høy intensitet, og begge deler ga gode resultater.

Angstsymptomene ble markant færre blant de aktive deltakerne, sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke trente. Og lindringen gjaldt selv for dem som hadde en kronisk angstlidelse.

Angstnivået sank

Før forsøket ble satt i gang, målte forskerne graden av av angst hos deltakerne, og basert på det kunne de se helt konkret hvor store framskritt de gjorde. De aller fleste deltakerne hadde moderat til alvorlig angst før start, men etter treningsperioden hadde angsten sunket til et lavt nivå. Selv om alle fikk positive resultater, var sjansen for bedring aller størst i den gruppa som drev med høyintensiv trening.

SLIK TRENTE DE

Angstsymptomer kan lindres markant ved hjelp av trening ved moderat og høy intensitet, hevder forskere.

Deltakerne i forsøket trente i 60 minutter tre ganger i uka. Hver økt besto av både kondisjons- og styrketrening, og var bygd opp slik:

Kort oppvarmning

Sirkeltrening med cirka 12 stasjoner, totalt 45 minutter.

Nedtrapping og tøying