Fordypning i arbeidstiden gir deg mer energi

Fem timers fordypning på jobben hver uke gir deg mer overskudd til resten av uka, viser et eksperiment.

Kvinne som sitter og jobber konsentrert foran pc-en.

FORDYPNING - Du kan faktisk få mer energi av å konsentrere deg hundre prosent om vanskelige oppgaver, så lenge du får ro og fred til å gjøre det.

© iStock

Fordypning gir deg ny energi

E-poster, møter og telefoner som bipper. Er arbeidsdagen full av avbrytelser som gjør det vanskelig å samle tankene om enkelte oppgaver, så legg fordypning inn i kalenderen. Det gjorde 40 ansatte i et forsikringsselskap i et eksperiment der de i fem uker skulle holde av fem timer i uka i jobbkalenderen til dagens eller ukas viktigste oppgaver.

Disse fem timene skulle de sette alle mail- og chatteprogrammer på pause, og slå av telefonen.Det førte til bedre psykisk helse for medarbeiderne, som følte seg mindre stresset, nettopp fordi de fikk arbeidsro til å komme i mål med de mest krevende oppgavene.

Energinivået steg

Deltakerne hadde på seg en pulsklokke som målte stress- og energinivå døgnet rundt. Klokka var koblet til kalenderen deres for å gjøre det mulig å holde øye med fysiske forandringer før, under og etter fordypningstiden.

Data fra pulsklokkene fungerte som et supplement til deltakernes egne opplevelser. Forsøket viste at deltakerne totalt sett brukte mer energi enn vanlig i fordypningstiden. Men det samlede energinivået økte, og de følte at de hadde mer overskudd både til jobben og familien.

5 tips til fordypning

Vanskelige oppgaver kan faktisk lade batteriene hvis du kan løse dem i fred og ro.

ur

Bruk 10 minutter fra morgenen av til å spørre deg selv:

Hva er det viktigst at jeg gjør i dag? Kommer jeg til å rekke det, og krever det ekstra fordypning? Vips, er du allerede i gang med å prioritere tiden din.

kalender

Sett av fast tid til fordypning i kalenderen,

for eksempel noen timer i uka eller én time om dagen, gjerne langt fram i tid. Da vet du at det er plass i hodet til de oppgavene som krever ro og konsentrasjon.

samtale

Snakk med sjefen om behovet for fordypning,

Da vet du at det er helt greit å trekke seg tilbake noen timer hver uke og ikke besvare forskjellige henvendelser.

email

Legg inn et autosvar i mailen

som forteller at du er opptatt og kommer tilbake senere – selv om du er på jobben. Da kjøper du litt ro, ettersom du vet at ingen forventer at du responderer der og da

paus

Husk å ta pauser.

Fordypning er ganske energikrevende, og etterpå må du lade batteriene i hjernen igjen. Jo mer krevende jobben er, jo lengre pause trenger du.

Kilde: Pia Hauge, ledelsesrådgiver og tilknyttet prosjektet Future Work Lab, som sto bak eksperimentet.