Mindfulness og meditasjon er veldig effektivt mot stress.

Mindfulness og meditasjon

Er du usikker på hva mindfulness og meditasjon betyr og hvilken effekt det har? Bli klokere her.

17. oktober 2012 av I FORM

KORT OM MINDFULNESS

Mindfulness kan oversettes til et bevisst nærvær
Det betyr nærmere bestemt at du .:

 • har full oppmerksomhet på det du akkurat her og nå beskjeftiger deg med.
 • er tilstede med alle sanser våkne.


Hvordan foregår en mindfulness øvelse?

Du foretar et forløp der du ..:

 • bare observerer følelser, tanker og sanseinntrykk, altså unngår å vurdere eller dømme disse.
 • gjør kun én ting av gangen (og ikke tenker på en masse annet samtidig); f.eks. holder fokus på én og én kroppsdel.

Hva gir mindfulness deg?

Med mindfulness øvelser kan du ..:

 • skape nærvær overfor deg selv og på den måten overfor dine omgivelser.
 • bli kvitt stress fordi du lærer å leve her og nå.

 • øke bevissthet om deg selv og dine reaksjoner, og det blir lettere å se hva som driver deg.

 • få lettere ved å forholde deg objektivt til f.eks. en oppgave (i stedet for automatisk å reagere på den som en ekstra arbeidsbyrde).
 • oppnå en følelse av mer tid fordi du ikke bekymrer deg over de ting du ikke rekker.
 • [bodylink]


KORT OM MEDITASJON


På latin betyr meditasjon ordret midten, utfordring eller å være tilstede. Det er et selvstudium.
Nærmere bestemt omfatter det ..:

 • dyp refleksjon.
 • en skarp observasjon av deg selv.

 • søken etter det uendelige (ubegrensede), altså det dypeste i en selv.


Hvordan foregår en meditasjon?

Det finnes veldig mange teknikker til meditasjonen (f.eks. fokus på pusten eller mantra), og de forskjellige teknikkene er som å ha en form til at nå inn til ..:

 • bevisst hvile i det indre; det som er formløst og ubegrenset.

 • full oppmerksomhet og årvåkenhet.


Hva gir meditasjon deg?

Meditasjon gjør bl.a. at du ..:

 • får mer avstand til sinnet (tanker og følelser), som på den måten gir deg mulighet for å komme med de beste løsningene i enhver situasjon.
 • oppnår en dyp mental ro.

 • lærer deg å lytte til den siden av deg selv som er, som altid har vært og som alltid vil være.

Nå målet ditt i 2018!

Kanskje du er interessert i...

I FORM anbefaler