Gravid uke 40 (41. svangerskapsuke)

Du har nådd termin! Det er likevel bare 5–10 prosent som føder på selve dagen, så det er ingen grunn til panikk hvis fødselen lar vente på seg. Her kan du lese mer om uke 40 og fødselen.

Gravid uke 40 – mage og foster

GRAVID UKE 40 | Endelig. Denne uken har du nådd termin!

© I FORM & iStock

Når du er gravid i uke 40, er du i 41. svangerskapsuke.

I jordmorterminologi kalles dagene i denne uken uke 40+0-6, der 0-6 er antall dager som har gått av uken. Når man skal si hvor langt du har kommet i svangerskapet, telles antall hele uker og dager du har vært gravid. Uke 40+0 betyr for eksempel første dag i den 41. svangerskapsuken.

Gravid uke 40: Hva skjer med deg?


Hurra! Denne uken har du nådd terminen din! For å finne ut når du har termin, teller du fra den første dagen i din siste menstruasjon og 40 uker frem i tid – det vil si 38 uker etter eggløsning og befruktning. Med andre ord uke 40+0.

Men bare 5–10 prosent føder nøyaktig på [termin] (https://iform.nu/sunn-livsstil/sunn-graviditet/terminkalkulator). Det er altså ingen grunn til panikk hvis du ikke har født ennå. Det er like normalt å føde to uker før termin som to uker etter.

Har du født tidligere, vil det som regel gå litt raskere enn hvis det er ditt første barn.

Gravid uke 40: Hva skjer med fosteret?


Det første skriket gjaller ut i verden – eller i hvert fall på fødestuen. Det skjer ikke fordi babyen misliker å ta farvel med livmoren. Skriket er livsviktig.

Når barnet er født, klippes navlestrengen og forbindelsen til morkaken brytes. Det stopper all oksygentilførsel fra deg til barnet, som nå må få oksygen på vanlig måte via luftveiene og lungene.

Dette skjer som regel i løpet av de første sekundene etter at barnet er født, og barnet har fått et normalt pustemønster når det er mindre enn ett minutt gammelt.

En forklaring på hvorfor den nyfødte begynner å puste så raskt, er at det kan ha oppstått en kortvarig oksygenmangel under pressingen ut gjennom fødselskanalen. Det utløser en kraftig pusterefleks.

Kilder: Jordmor Christina Maltby, babyplan.no, nhi.no og helsenorge.no